Pierwsze rejestracje przyczep i naczep - marzec 2015

Pierwsze rejestracje przyczep i naczep - marzec 2015

Analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

W poniższej analizie prezentujemy dane obejmujące jedynie rejestracje stałe na koniec okresów miesięcznych. Nie uwzględniamy pojazdów pozostających w momencie zakończenia okresów miesięcznych na rejestracji czasowej. Oznacza to, że liczba ostatecznie zarejestrowanych w Polsce na stałe przyczep i naczep może być w omawianym okresie nieznacznie wyższa.

Według wstępnych danych w marcu 2015r. zarejestrowano 6 417 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. To zdecydowanie lepszy początek sezonu całej grupy tych pojazdów niż w dwóch poprzednich latach. Liczba nowych rejestracji wzrosła w ostatnim miesiącu o 17,6% rok do roku. Najwyższą dynamikę osiągnęły przyczepy ciężarowe (+23,9%;+961szt.), nie licząc nielicznej grupy przyczep specjalnych. Nieco tylko niższy wzrost (+21,9%), wystąpił w liczbie rejestracji naczep. W grupie przyczep i naczep ciężarowych o DMC pow. 3,5t wzrost wyniósł łącznie 23%. Zarejestrowano ich 1871 szt. i jest to bardzo dobry wynik. Poziom zwiększył się o 350 szt. w porównaniu z marcem ub.r. i o 472 (+33,7%) z lutym br. i był to najwyższy miesięczny rezultat od lat (od czasu kiedy rozpoczęliśmy obserwacje w 2009r). Przyczepy lekkie, które niezmiennie stanowią najbardziej liczną grupę, w ostatnim miesiącu zajęły 53,7%. Zarejestrowano ich 3 445, czyli więcej o 405 szt. niż przed rokiem (+13,3%) i więcej aż o 69% (1406 szt.) niż w lutym br. co nie dziwi przy otwarciu sezonu, ale jednak przewyższa o prawie 12 punktów proc. dynamikę w skali miesiąca obserwowaną w marcu ub. (było 57,3% m/m).

W pierwszym kwartale br., licząc razem wszystkie rodzaje, przybyło 14 170 nowych przyczep i naczep. Było to więcej o 7,1% (+936 szt.) niż w analogicznym czasie przed rokiem. Ogólnie przyczepy zamknęły pierwszy kwartał 2015r. na plusie (+12,5%) a w grupie naczep nie odrobiono jeszcze strat z pierwszych dwóch miesięcy (-5,2%). Podobnie grupa przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. ciągle jeszcze odpracowuje głębokie straty z pierwszych dwóch miesięcy br. i na koniec marca liczba ich rejestracji była niższa o 5,8% w skali roku.

Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t
W grupie przyczep i naczep ciężarowych o DMC pow. 3,5t w marcu br. wzrost wyniósł łącznie 23%. Zarejestrowano ich 1871 szt. Jest to bardzo dobry wynik. Poziom rejestracji zwiększył się o 350 szt. w porównaniu z marcem ub.r. i o 472 (+33,7%) z lutym br. i był to najwyższy miesięczny rezultat od lat (od czasu kiedy rozpoczęliśmy obserwacje w 2009r). Jedynie w październiku ub.r. przekroczył on też 1800 sztuk w jednym miesiącu, podczas gdy średniomiesięczny rezultat ub.r. nie przekraczał 1375 szt.

Od początku roku przybyło 4 248 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. Było to mniej o 5,8% niż w analogicznym okresie ub.r. Głębokość spadku liczona narastająco w skali roku, znacząco zmniejszyła się z dwucyfrowego wymiaru obserwowanego jeszcze po lutym, dzięki znakomitemu wynikowi z marca. Obie grupy - zarówno przyczepy jak i naczep skurczyły się w dokładnie takim samym stopniu (-5,8%).

W grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t, na szczycie rankingu marek po pierwszym kwartale br. niezmiennie pierwszy jest KRONE - zarejestrował 939 sztuk, tj. mniej o 17,7% niż przed rokiem i zmniejszył swój udział w rynku do 22,1%. Na drugiej pozycji umocnił się SCHMITZ CARGOBULL z liczbą 826 nowych rejestracji i znacznie niższym spadkiem w skali roku (-6,1%). Trzeci WIELTON, wydał 668 przyczep i naczep i jako pierwszy na liście odnotował wzrost o 3,7%. Jego udział zwiększył się do 15,7% rynku. Czwarty ze sporą stratą do podium, jest KOEGEL, który dostarczył klientom 376 szt. Jest to minimalnie mniej (-7 szt.) niż w pierwszym kwartale ub.r. i zapewniło mu to zwiększenie udziału w rynku do 8,9% z 8,5% w tym samym czasie przed rokiem.

Na koniec marca 2015r. z rejestracją czasową pozostało w polskich rejestrach 388 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli o 203 sztuki mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. W przeważającej części pojazdy te zostały przeznaczone dla zagranicznych odbiorców. Wśród nich na czele był Wielton - 265 szt., następnie Bodex - 23 i MEGA – 20.

Od początku roku zarejestrowano 3842 (-5,8%) naczepy o DMC pow. 3,5t. Największą grupę wśród nich - 2256 szt. stanowiły (zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych) platformy i skrzynie (w tym w przeważającej części zabudowy kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe). Spadek liczebności tego typu zabudów zmniejszył się do 6,8%. Zajęły one łącznie 58,7% tej części rynku. Drugie miejsce przypadło wywrotkom. Zarejestrowano ich 659 szt., czyli więcej o 17,9% niż w pierwszym kwartale ub.r. W związku z tym ich udział wyniósł 17,2% wobec 13,7% rok temu. Kolejną grupę wśród naczep ciężarowych pow. 3,5t stanowią furgony - 458 szt. (-23,2% r/r). Wśród nich wyróżniono 400 chłodni (-47 szt.) i jedną zabudowę izotermiczną oraz 50 furgonów uniwersalnych (-15 szt.). Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t, których zarejestrowano od początku roku 406, wobec 431 rok wcześniej (-5,8%), 74,4% stanowiły 302 szt. przyczep kurtynowych i skrzyniowych (podrodzaj platforma lub skrzynia). Wśród zarejestrowanych 7 furgonów znalazły się 4 izotermy i 1 chłodnia.

Nowe przyczepy lekkie
W marcu 2015r. zarejestrowano 3 445 przyczep lekkich, czyli więcej o 405 szt. niż przed rokiem (+13,3%) i więcej aż o 69% (1406 szt.) niż w lutym br. co nie dziwi przy otwarciu sezonu, ale jednak przewyższa o prawie 12 punktów proc. dynamikę w skali miesiąca obserwowaną w marcu ub. (było 57,3% m/m).

Od początku roku przybyło ich 7 317 tj. więcej o 745 szt. (+11,3%) niż w ciągu pierwszego kwartału ub.r. Najwięcej w tym czasie zarejestrowano przyczep lekkich marki BORO - 1824 szt. Ich udział zbliża się do jednej czwartej rynku, chociaż przed rokiem skupiały więcej o 2,5 punktu proc. Niezmiennie następna w rankingu marek jest TEMA po rejestracji 1070 lekkich przyczep a trzeci NEPTUN-SORELPOL, który zarejestrował 1016 szt. Tempo wzrostu liczby rejestracji lekkich przyczep tej marki było najwyższe (+52,6%) w skali roku w czołówce rankingu. Kolejna Grupa BRENDERUP - THULE TRAILERS zarejestrowała 697 sztuk przy wzroście 15,2%.

Dodatkowo od stycznia do marca 2015r 120 lekkich przyczep pozostało na rejestracji czasowej. Rok wcześniej było ich 123. Z pewnym prawdopodobieństwem część tych przyczep mogło być skierowane do odbiorców zagranicznych ale też mogły uzyskać stałą rejestrację i być użytkowane w kraju.

Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze
W marcu 2015 r. zarejestrowano 496 (6,2% r/r) nowych ciężarowych przyczep rolniczych. W porównaniu do lutego wzrost wyniósł 24,6%. W pierwszym kwartale br. zarejestrowano 1177 nowych przyczep rolniczych co wskazuje na wzrost o 11,5%. Niezmiennie dominującą część rynku stanowią przyczepy marki PRONAR. Zarejestrowano ich od początku roku 510 szt.. Wzmocniły one swój udział rynkowy do 43,3% z 36% przed rokiem. Towarzyszyło temu ich wysokie tempo wzrostu rejestracji w skali roku (+34,2%). Na drugim miejscu są przyczepy rolnicze METAL-FACH 175 szt. (+3,6%) a za nimi przyczepy METALTECH – 123 szt. (+29,5%). Czwarty WIELTON zarejestrował 83 szt. czyli mniej o 12 szt. (-12,6%) niż w analogicznym czasie przed rokiem. ZASŁAW zamyka pierwszą piątkę marek, z liczbą 71 nowych rejestracji (-4,1%).

W grupie przyczep rolniczych niemal nie występują pojazdy z rejestracja czasową. Na koniec marca było ich zaledwie 2 szt.

W ciągu pierwszego kwartału br. przybyło 2 740* nowych ciągników rolniczych. W tej grupie utrzymuje się dwucyfrowy spadek. Po marcu wyniósł on -19%. W czołówce najbardziej popularnych marek wystąpiły zmiany. Na pierwsze miejsce po pierwszym kwartale powróciły ciągniki rolnicze NEW HOLLAND mimo głębokiego spadku w skali roku (448 szt; -26,4%). Na drugiej pozycji są ciągniki marki JOHN DEERE (429;+20,2%), które jako jedyne w pierwszej piątce odnotowały wzrost i to o 20,2%. Na trzecie miejsce przesunął się ZETOR z liczbą 398 nowo-zarejestrowanych ciągników rolniczych. Trzy kolejne marki przekroczyły poziom 200 sztuk – KUBOTA 263, DEUTZ-FAHR – 249 i CASE IH - 206.


4trucks.pl / PZPM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL