WITD: Sobotnie ważenie pojazdów w Łodzi

WITD: Sobotnie ważenie pojazdów w Łodzi

W dniu 28 marca br. inspektorzy z WITD w Łodzi przeprowadzili kontrole pojazdów wykonujących przewozy drogowe na terenie miasta Łodzi.

Głównym celem kontroli było ustalenie czy kierujący pojazdami ciężarowymi wykonują przewóz ładunków zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie parametrów dotyczących masy i nacisków na osie pojazdów. W tym celu zatrzymane do kontroli pojazdy zostały zważone na wadze przy ulicy Papierniczej na Widzewie.

Inspektorzy do kontroli zatrzymali łącznie 9 pojazdów, w tym 8 skierowano na wagę. Kontrolą zostały objęte również pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. W trzech przypadkach pojazdów o d.m.c. do 3,5 tony inspektorzy ujawnili znaczne przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej. Rekordzista miał przekroczoną dopuszczalną masę całkowitą o 2,32 tony, czyli ważył łącznie 5,82 tony zamiast dopuszczalnej 3,5 tony. W związku z powyższym na kierowców nałożono w sumie 6 mandatów karnych na łączną kwotę 1950 zł oraz wszczęto jedno postępowanie administracyjne wobec przewoźnika, które może zakończyć się karą nawet w kwocie 15000 zł w związku ze stwierdzonym przekroczeniem kontrolowanego pojazdu i brakiem odpowiedniego zezwolenia. Zatrzymano jeden dowód rejestracyjny za zły stan techniczny pojazdu.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone podobne kontrole połączone z ważeniem pojazdów w celu wyeliminowania przeciążonych pojazdów, które stanowią zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.


4trucks.pl - WITD Łódź

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL