WITD: Kolejny ponadnormatywny pojazd

WITD: Kolejny ponadnormatywny pojazd

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu.

W dniu 23 marca 2015 r. około godziny 9:00 na ul. Żmigrodzkiej we Wrocławiu na drodze o dopuszczalnym nacisku do 8 ton na oś pojedynczą, inspektorzy z odziału wrocławskiego Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli czteroosiowy pojazd ciężarowy marki Volvo należący do przewoźnika krajowego.

W chwili zatrzymania, pojazdem tym wykonywany był przewóz drogowy ziemi z ul. Idzikowskiego we Wrocławiu na ul. Kamieńskiego we Wrocławiu.

W wyniku kontroli przy użyciu wag inspektorzy ustalili, iż masa całkowita kontrolowanego pojazdu wynosi 38020 kg tj. o ponad 6 ton więcej od dopuszczalnej masy całkowitej, która zgodnie z przepisami wynosi 32000 kg.

W wyniku dalszych czynności i ważenia kontrolowanego pojazdu, inspektorzy stwierdzili, iż został również przekroczony dopuszczalny nacisk podwójnej osi napędowej pojazdu, który wyniósł 22,41 tony i tym samym został przekroczony o 4,41 tony.

Biorąc pod uwagę ujawnione naruszenie kierowcę poproszono o okazanie zezwolenia kategorii VII na poruszanie się pojazdem nienormatywnym. Kierowca nie okazał stosownego zezwolenia.

W związku ze stwierdzonymi rażącymi naruszeniami przepisów Prawo o ruchu drogowym wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne.


4trucks.pl / WITD Wrocław

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL