Rejestracje pojazdów użytkowych w Europie

Rejestracje pojazdów użytkowych w Europie

Wyniki rejestracji nowych pojazdów użytkowych w Europie.

Pojazdy użytkowe:+8,0% w ciągu dwóch miesięcy; +8,3% w lutym 2015r.
W lutym 2015 roku popyt na nowe pojazdy użytkowe w UE rósł drugi miesiąc z rzędu, po spadku odnotowanym na koniec 2014 r. Nowe rejestracje wszystkich pojazdów użytkowych zwiększyły się o 8,3%, do 135 778 szt.. Wzrost utrzymał się we wszystkich segmentach. Spośród największych rynków - Hiszpania odnotowała najwyższy wzrost (+ 29,5%), a następnie Wielka Brytania (19,4%) i Włochy (+ 8,7%), podczas gdy popyt w Niemczech pozostał mniej więcej na stałym poziomie (+ 1,0%). Francja była jedynym dużym rynkiem, na którym utrzymał się spadek (-4,3%). Znaczący wzrost odnotowano również w nowych państwach członkowskich UE* (+ 20,4%), co przyczynilo się w zeszłym miesiącu do pozytywnrgo wyniku w całym regionie.

W pierwszych dwóch miesiącach roku, rynek UE* zwiększył się o 8,0%, do 278 376 nowych pojazdów użytkowych. W tym samym czasie poprawa miała miejsce w Hiszpanii (+ 27,7%), Wielkiej Brytanii (+ 21,9%), Włoszech (+ 5,2%) oraz w Niemczech (+ 3,1%), podczas gdy we Francji - jedynym dużym rynku - odnotowano pogorszenie (-7,0%).

Nowe samochody dostawcze do 3,5 t - "dostawcze"
W lutym 2015 roku nowe rejestracje samochodów dostawczych wyniosły 112 593 sztuki, czyli o 9,5% więcej niż w lutym 2014. Oznaczało to osiemnasty miesiąc z rzędu ze wzrostem w tym segmencie, który stanowi większość rynku pojazdów użytkowych. Hiszpania (+ 27,7%), Wielka Brytania (+ 17,9%), Niemcy (+ 9,2%) i Włochy (+ 8,8%) przyczyniły się pozytywnie do poprawy koniunktury w regionie*, podczas gdy Francja (-2,6%) przeciwnie.

Od stycznia do lutego 2015r zarejestrowano 229 727 nowych samochodów dostawczych w UE, czyli o 8,5% więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Francja (-5,5%) była jedynym dużym rynkiem, która odnotowała spadek, podczas gdy w Hiszpanii (+ 29,3%), Wielkiej Brytanii (+ 20,2%), Włoszech (+ 6,0%) oraz w Niemczech (+ 5,2%), popyt na samochody dostawcze zwiększył się.

Nowe samochody ciężarowe powyżej 16t (bez autobusów) - "ciężkie samochody ciężarowe"
Rezultaty rejestracji nowych ciężkich samochodów ciężarowych z lutego 2015r. były wyższe o 8,1% i wyniosły 17 185 sztuk. Ten pozytywny wynik utrzymywał się, głównie dzięki znacznej poprawie na rynkach w Wielkiej Brytanii (+ 52,1%), Hiszpanii (+ 48,9%) i Włoszech (+ 15,2%), podczas gdy sytuacja w segmencie najcięższych samochodów ciężarowych pogorszyła się we Francji (-14,8%) i Niemczech (-9,3%). Dodatni wkład w łączny rezultat w UE* mialy nowe państwa członkowskie (+ 19,5%).

W ciągu dwóch miesięcy b.r. rynek UE* w segmencie ciężkich samochodów ciężarowych wzrósł o 8,2%, do 35 732 sztuk. Wielka Brytania (+ 55,4%), Hiszpania (+ 16,2%), Niemcy (+ 4,5%) i Włochy (+ 4,1%) odczuły poprawę sytuacji, podczas gdy Francja pogorszenie (-18,6%).

Nowe samochody ciężarowe powyżej 3,5 t (bez autobusów) - "ciężarówki"
W lutym 2015 roku wyniki w segmencie samochodów ciężarowych powyżej 3,5t były zróżnicowane. Skurczenie rynków miało miejsce we Francji (-17,2%) i Niemczech (-15,3%), podczas gdy we Włoszech (+ 9,3%), Wielkiej Brytanii (+ 30,5%) i Hiszpania (+ 42,9%) odnotowano znaczący rozwój. Ogólnie w UE* zarejestrowano 21 048 nowych samochodów ciężarowych, czyli o 2,0% więcej niż w lutym 2014. Od stycznia do lutego 2015r. przybyło 43 541 nowych ciężarówek w UE, tj. o 4,4% więcej niż w tym samym czasie w ub.r.. Wśród znaczących rynków, wzrost odnotowały: Wielka Brytania (+ 33,0%), Hiszpania (+ 16,5%) i Włochy (+ 1,9%).

Nowe autobusy powyżej 3,5 t.
W lutym 2015 rejestracje nowych autobusów i autokarów zwiększyły się o 12,2% w porównaniu do lutego 2014 roku. Duży wpływ na taki rezultat miał znaczny wzrost obserwowany w nowych krajach członkowskich UE* (+ 45,3%). W ciągu pierwszych dwóch miesiący 2015 roku, na rynku UE* przybyło 5108 nowych autobusów i autokarów co przelożyło się na wzrost o 17,2%. Popyt zmniejszył się tylko we Francji (-2,2%) i we Włoszech (-7,8%), podczas zwiększył się w Hiszpanii (+ 47,4%), Wielkiej Brytanii (+ 45,9%) i Niemczech (+ 0,7%).


4trucks.pl / PZPM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL