DSV społecznie odpowiedzialne

DSV społecznie odpowiedzialne

Grupa DSV opublikowała właśnie swój doroczny raport CSR, podsumowujący działania podjęte w minionym roku oraz wyznaczający cele na rok 2015 w zakresie ekologii oraz szeroko pojętej etyki biznesu.

Podstawy działania
Grupa DSV w 2009 roku przyłączyła się do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, UN Global Compact. Podstawowym celem projektu jest dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki światowej, walka z korupcją i dyskryminacją, zapewnienie inkluzji społecznej oraz skutecznej ochrony środowiska.

- Zasady sformułowane przez UN Global Compact zostały dostosowane do specyfiki działania Grupy DSV jako międzynarodowego operatora logistycznego i wyznaczają obecnie kierunek dla realizowanych przez nas działań CSR - mówi Piotr W. Krawiecki, prezes Zarządu DSV Road. - Działania Grupy DSV koncentrują się na trzech podstawowych obszarach: ochrony środowiska, etyki biznesu oraz przeciwdziałania korupcji w oparciu o stworzony w tym celu Kodeks Postępowania DSV. Obejmuje on także cele istotne z punktu widzenia naszych klientów oraz inwestorów, a zawarte w nim cele mają za zadanie także przyczynić się do rozwoju naszych usług oraz systematycznego optymalizowania kosztów operacyjnych.

Ekologia przede wszystkim
Sformułowane rok temu cele Grupy DSV w zakresie ekologii zakładały m.in. obowiązek redukcji emisji CO2 o 15 proc. względem poziomu z 2010 roku we wszystkich dywizjach oraz dopilnowanie, aby 60 proc. pojazdów (w tym tych, należących do podwykonawców pracujący dla DSV Road) miało silniki zgodne z normą Euro 5 lub wyższą.

- Realizacja celów proekologicznych jest jednym z podstawowych założeń naszej polityki CSR. Od 2010 r. udało się już obniżyć emisję dwutlenku węgla w transporcie morskim aż o 33 proc. oraz o 13 proc. w transporcie drogowym i tyle samo w morskim. Coraz częściej również mamy do czynienia z klientami, dla których niezwykle istotna jest realizacja ścisłych kryteriów w zakresie emisji spalin ciągników, wykorzystywanych do transportu drogowego. Dlatego też rokrocznie stawiamy sobie nowe cele w tym zakresie tak, by z jednej strony być w stanie je zrealizować, a z drugiej by sprostać nawet najwyższym wymaganiom klientów. Tym bardziej cieszy nas więc wynik, jaki osiągnęliśmy na koniec 2014 r. - aż 64 proc. naszego transportu drogowego zostało przeprowadzone przez ciężarówki spełniające normy Euro 5 i Euro 6podsumowuje Piotr W. Krawiecki, Prezes Zarządu DSV Road.

Bezpieczeństwo i transparentność działania
Bezpieczeństwo pracowników oraz przejrzyste zasady funkcjonowania biznesowego stanowią dwa kolejne filary polityki społecznej odpowiedzialności Grupy DSV. Regularna ewaluacja procesów oraz systematycznie wdrażane, nowe procedury w tym zakresie pozwoliły operatorowi osiągnąć w minionym roku doskonałe rezultaty.

W porównaniu z rokiem poprzedzającym aż o 40 proc. udało się ograniczyć liczbę oraz częstotliwość wypadków przy pracy. Spadła ona o 57 proc. względem poziomu z 2010 roku. W zakresie transparentności działań podstawowym narzędziem Grupy DSV jest tzw. Kodeks Postepowania, wyznaczający standardy oraz zasady funkcjonowania wszystkich oddziałów DSV na całym świecie. W 2014 r. operator przeprowadził kompleksowy program szkoleń w zakresie etyki biznesowej, który ukończyło w sumie 93 proc. wszystkich menedżerów zatrudnionych w DSV.

Pełna treść dorocznego raportu Grupy DSV jest dostępna w formie elektronicznej:
http://www.e-pages.dk/dsv/666/

Raport został przygotowany zgodnie z wytycznymi inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, UN Global Compact oraz według parametrów Raportu Zrównoważonego Rozwoju (Global Raporting Initiative).

Pod koniec minionego roku raport CSR, przygotowywany cyklicznie przez Grupę DSV został wyróżniony nagrodą "First Leaf" przyznawaną przez stowarzyszenie Green Freight Europe (GFE). Nagrody te są przyznawane firmom, które udzielają szczegółowych informacji na temat swojej strategii oraz konkretnych działań, podejmowanych w celu redukcji emisji CO2, będącej efektem działalności transportowej.


4trucks.pl / Grupa DSV

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL