Bardzo znaczący wzrost zysków Uboat Line SA

Bardzo znaczący wzrost zysków Uboat Line SA

O ponad 150 %, w porównaniu do roku poprzedniego, wzrósł zysk netto wypracowany na koniec 2014 roku przez notowaną na rynku NewConnect spółkę Uboat Line S.A.

Firma w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wygenerowała zysk netto w wysokości 5,8 mln zł. Tymczasem zysk netto wypracowany w 2013 roku wyniósł 2,3 mln zł. Wiele wskazuje, że także w przyszłości zostanie utrzymane dynamiczne tempo rozwoju. Do optymistycznych prognoz skłania m.in. dywersyfikacja źródeł przychodów Uboat Line S.A., a także bardzo duży potencjał wzrostu rynków, w obrębie których działają podmioty zależne: Uboat Finance, Uboat Logistic, Uboat Insurance.

Wiele wskazuje, że w przyszłości Uboat Line S.A., a także spółki, wchodzące w skład Grupy Kapitałowej będą kontynuować proces dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez rozszerzenie wachlarza usług o dodatkowe komplementarne produkty. Tego rodzaju działania umożliwią zagospodarowanie nowych segmentów rynku oraz wykorzystanie efektu synergii wynikającego m.in. z komplementarności usług podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. Rozwój działalności spółek zależnych przyczyni się także do zwiększenia finansowej stabilizacji Grupy Kapitałowej, w której skład wchodzą firmy: Uboat Finance, Uboat Insurance, Uboat Logistic.

Zakup 100% udziałów w spółce Uboat Finance umożliwił obsługę wierzytelności posiadanych przez ten podmiot, a także zarządzanie sporym portfelem wierzytelności. Wartość pozyskanych wierzytelności wyniosła ok. 11 mln zł. Dodatkowo w ramach działalności Uboat Finance przygotowana jest oferta pomocy przy obsłudze wierzytelności. Pomoc koncentrować się będzie na wydłużeniu możliwości spłacenia zobowiązań, negocjacji odsetek, restrukturyzacji, tak aby zobowiązania nie wpływały na płynność finansową dłużnika.

Spółka Uboat Insurance prowadzi działalność w sektorze ubezpieczeń związanym z działalnością w transporcie. Współpraca z partnerami z Francji pozwala wprowadzać nowe produkty ubezpieczeniowe, które w Polsce jeszcze nie są dostępne, za to doskonale sprawdzają na międzynarodowych rynkach.

Kolejnym podmiotem w 100% zależnym od Uboat Line S.A. jest spółka Uboat Logistic.

Uboat Line S.A., wraz ze spółkami tworzącymi Grupę Kapitałową, działa na europejskim rynku transportu oraz logistyki oferując usługi firmom transportowym z wielu krajów Europy. O potencjale rynku świadczy fakt, że w samej Polsce działa ok. 250 tys. firm transportowych, które wykorzystują ok. 2 mln aut ciężarowych. Z tego 20-35% firm regularnie korzysta z przepraw promowych.

Firma Uboat Line powstała w 2008 roku. Spółka posiada bogate doświadczenie w zakresie obniżania kosztów transportu w formule "door to door" świadcząc usługi dla firm transportowych. Obejmują one m.in. wyszukiwanie najbardziej korzystnych tras obejmujących przeprawy promowe dla samochodów ciężarowych oraz dostawczych w obrębie całej Europy, sprzedaż biletów na przeprawy w konkurencyjnych cenach, organizację przewozu intermodalnego, sprzedaż winiet na przejazdy autostradami, organizację transportu ładunków ponadnormatywnych lub niebezpiecznych.

Istotne ogniwo w działalności spółki stanowią także usługi z zakresu frachtu morskiego. Firma nawiązała stałą współpracę z renomowanymi armatorami, którzy doceniają najwyższy poziom usług Uboat Line S.A. z zakresu spedycji ładunków skonteneryzowanych w eksporcie i imporcie przez porty w Gdyni, Gdańsku i Hamburgu.


4trucks.pl / Uboat Line SA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL