Zmiany w strukturze organizacyjnej Volvo Group Trucks Sales

Zmiany w strukturze organizacyjnej Volvo Group Trucks Sales

Z dniem 1 stycznia 2015 roku nastąpiły zmiany organozacyjne w dywizji Volvo Trucks.

W wyniku wprowadzonych przez Grupę Volvo zmian w strukturze Volvo Group Trucks Sales na poziomie globalnym, polska organizacja rynkowa Volvo Group Trucks Sales Poland - reprezentująca marki Renault Trucks i Volvo Trucks - jest obecnie częścią nowo utworzonego i obejmującego 6 krajów rynku Europe Central East North. Nowa struktura organizacyjna obowiązuje od 01 stycznia 2015r.

Wprowadzone zmiany wynikają ze strategii globalnej Grupy Volvo i podyktowane są decyzją Grupy o skonsolidowaniu odpowiedzialności za sprzedaż w ramach Group Trucks w jedną globalną sieć sprzedaży.
Posunięcie to ma zapewnić jeszcze efektywniejszą strukturę, z jasną globalną koordynacją priorytetów handlowych oraz ze szczególnym ukierunkowaniem na dalsze doskonalenie obsługi Klienta oraz efektywniejszą działalność operacyjną.


W wyniku zmian, trzy funkcjonujące do końca 2014r., w ramach Group Trucks Sales & Marketing, regiony (Americas, EMEA oraz APAC) połączone zostały, z początkiem bieżącego roku, w jedną globalną strukturę organizacyjną pod nazwą Group Trucks Sales.
Tym samym, organizacja Group Trucks Sales posiada globalną odpowiedzialność za sprzedaż i działania marketingowe dla wszystkich, należących do Grupy Volvo, marek samochodów ciężarowych i dzieli się na 7 głównych geograficznych regionów sprzedaży:
- North America Sales
- Latin America Sales
- Europe North Sales
- Europe South Sales
- EMA Sales
- Asia Oceania Sales
- Japan Sales.
Organizacja Europe Central East North (w ramach Europe North Sales), której częścią jest rynek polski, powstała z podziału funkcjonującego w ramach Volvo Trucks, a później Volvo Group Trucks, w latach 2004 – 2014, Rynku Europy Centralno-Wschodniej na dwie mniejsze struktury – Północną i Południową.
Poza Polską, w skład Europe Central East North wchodzą obecnie Kraje Bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz dwa kraje nowo dołączone, nie będące wcześniej częścią Rynku Europy Centralno-Wschodniej – Białoruś i Ukraina.
Na czele organizacji - jako Vice President Europe Central East North - stanęła odpowiedzialna dotychczas za rynek polski Małgorzata Kulis, która jednocześnie nadal zachowuje funkcję Dyrektora Zarządzającego w Polsce.
Tom Jörning, po ponad 10 latach pobytu w Polsce i zarządzania funkcjonującym w tym czasie w ramach Volvo Group Trucks Rynkiem Europy Centralno-Wschodniej, podjął nowe zawodowe wyzwanie. Pozostając nadal w strukturach Group Trucks Sales, z dniem 01 stycznia 2015 roku objął stanowisko Senior Vice President w regionie EMA Sales, obejmującym Afrykę, Bliski Wschód i Europę Wschodnią.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL