WITD: Z sądowym zakazem za kierownicą

WITD: Z sądowym zakazem za kierownicą

W dniu 30 stycznia 2015r. inspektorzy z WITD w Szczecinie wspólnie z funkcjonariuszami Policji z KMP w Szczecinie kontrolowali samochód ciężarowy, kierowany osobiście przez przedsiębiorcę.

W toku kontroli okazało się, że kierowca ma sądowy zakaz kierowania pojazdami. Okazane przez kierowcę wykresówki z tachografu zostały poddane szczegółowej analizie, która wykazała bardzo duże przekroczenia norm czasu jazdy, obowiązkowych przerw czy odpoczynku. W związku z tym wszczęte zostało postępowanie administracyjne, a łączna kara pieniężna za ww. naruszenia została określona na 10.000 zł.

Dodatkowo inspektorzy ustalili szereg innych naruszeń, za które kierujący przedsiębiorca został ukarany karą grzywny w postaci mandatu karnego na łączną kwotę 6500 zł m.in. za brak wymaganego szkolenia okresowego, brak ważnego wypisu z licencji, naruszenie przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących, nie posiadał także orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Należy podkreślić, że przedsiębiorca ten podczas kontroli ITD w ub. roku został już ukarany mandatem za brak szkolenia oraz badań lekarskich, ale jak widać nie była to dla niego przestroga.

Kontrola zakończyła się dla kierowcy odwiezieniem go przez Policję do Policyjnej Izby Zatrzymań, ze względu na sądowy zakaz kierowania pojazdami. O dalszym jego losie zdecyduje sąd.


4trucks.pl / WITD Szczecin

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL