Generalny Pomiar Ruchu również na drogach wojewódzkich

Generalny Pomiar Ruchu również na drogach wojewódzkich

W 2015 roku na wszystkich drogach krajowych i wojewódzkich w kraju zostanie przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu.

W województwie zachodniopomorskim punkty pomiarowe zostaną wyznaczone w 137 miejscach na sieci dróg wojewódzkich.

Zalety GPR
Badania są przeprowadzane co pięć lat, a ich celem jest określenie wielkości ruchu na poszczególnych odcinkach sieci dróg wojewódzkich. Wyniki pomiarów służą za podstawowe dane, jakie są uwzględniane przy zarządzaniu, planowaniu, projektowaniu i remontach sieci drogowej. Na ich podstawie przeprowadzane są analizy i prognozy wielkości ruchu oraz przepustowość dróg.

Wyniki GPR pomagają również przy projektowaniu konstrukcji nowych i przebudowywanych nawierzchni drogowych. Pomiary są też pomocne w zagadnieniach dotyczących ochrony środowiska, np. przy obliczaniu hałasu i zanieczyszczeń powietrza.

Pierwsze pomiary w marcu
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie przypomina, że pomiary w całym kraju rozpoczną się 17 marca, następnie zostaną powtórzone dwukrotnie w lipcu, potem w pierwszej połowie października i dalej w pierwszej połowie grudnia.

Drogi na Pomorzu Zachodnim zostały podzielone na podobne odcinki pomiarowe jak w latach 2005 i 2010, co pozwoli na porównanie wyników pomiarów ruchu prowadzonych w kolejnych latach. Nadzór nad pomiarami na drogach wojewódzkich regionu będzie sprawował ZZDW, obejmuje on bezpośrednią kontrolę w terenie w czasie przeprowadzania pomiaru, szkolenie obserwatorów oraz zapewnienie konsultacji i pomocy wykonawcy pomiarów.

Pojazdy, które będą zliczane podczas pomiarów podzielono na osiem grup, poczynając od rowerów, a kończąc na ciągnikach i maszynach samobieżnych. Formularze pomiarowe i elektroniczne zbiory danych z pomiaru ruchu będą przechowywane przez 10 lat.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL