Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych - grudzień 2014

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych - grudzień 2014

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: grudzień -41,4%; styczeń - grudzień: -9,1%.

Grudzień, mimo sporego - ponad 40% spadku, w porównaniu z ubiegłym rokiem, można uznać za udany dla rynku pojazdów użytkowych pow. 3,5T. Zmiana przepisów homologacyjnych związana z wymaganiem od stycznia 2014 wyższej normy Euro VI przy rejestracji nowych samochodów ciężarowych, dyktowała tempo zakupów w grudniu 2013. Dlatego porównanie z grudniem 2013 nie jest miarodajne.

1 924 szt. zarejestrowanych pojazdów w grudniu 2014 to, nie licząc ubiegłego roku, najlepszy grudniowy wynik od 2007 roku. Jest to też o 16,5% (273 szt.) więcej niż w listopadzie. Samochodów ciężarowych zarejestrowano 1 768 (-40,2% r/r, -1190 szt.), a autobusów 156 (-51,7% r/r, -167 szt.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca przybyło o 220 ciężarówek więcej (+14,2%). Liczba autobusów była o 53 sztuki (+51,5%) większa niż w listopadzie.

W całym 2014r. rejestracje nowych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5t wyniosły 19 183 szt. Dystans od rezultatu ubiegłorocznego w tym czasie dla całej zagregowanej grupy pogłębił się do -9,1%. W dół ciągnął segment samochodów ciężarowych, w którym zarejestrowano 17 711 pojazdów tj. o 2 004 szt. (-10,2%) mniej niż w ub.r. Autobusy, mimo sporej straty w grudniu, utrzymały wzrost. W całym roku przybyło ich 1 472 (+6,4%; 89 szt.).

W grupie pojazdów używanych sprowadzanych do Polski z zagranicy, w 2014 roku na drogi wjechało 29 662 pojazdów, o 8,0% więcej niż przed rokiem. Wśród nich było 26 022 samochodów ciężarowych (+8,0%) i 3 640 autobusów (+7,8%). Wśród samochodów ciężarowych używanych niezmiennie utrzymuje się znacznie wyższa dynamika niż jest obserwowana w przypadku pojazdów nowych. Wolumen obu grup pojazdów używanych - samochodów ciężarowych i autobusów - jest zdecydowanie wyższy niż sprzedanych w tym czasie nowych. Odpowiednio 1,5 i 2,5 razy większy.

Łącznie w grudniu br. zarejestrowano 4 078 (-26,3% r/r) nowych i używanych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony, w tym autobusów. Było to o 310 pojazdów (+8,2%) więcej niż miesiąc wcześniej. W całym roku przybyło razem 48 845 szt., czyli prawie tyle samo co rok wcześniej (+0,6%).

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t
Czwarty kwartał, mimo pogłębiających się dwucyfrowych spadków w ostatnich miesiącach, był dla samochodów ciężarowych najlepszy w 2014r. W grudniu zarejestrowano 1 768 (-40,2% r/r, -1 190 szt.). Udział ciągników obniżył się do 70%, gdy rok wcześniej stanowił prawie 73%. Zarejestrowano ich 1 237 szt. i było to 15,6% więcej niż przed miesiącem, ale o ponad jedną trzecią mniej w porównaniu do ub.r.

W grudniu pojazdy spełniające normę Euro VI z rokiem produkcji 2014 stanowiły w całej grupie 97,6%. Wśród samych tylko ciągników samochodowych ich udział przekroczył 99%.

W grupie pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1 555 samochodów najcięższych powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich o 46,7% (-727szt.) mniej niż w grudniu ub.r., i więcej niż w listopadzie o 20,7% (267szt.).

Firmy rejestrujące na regon kupiły 1 648 pojazdów ciężarowych, tj. więcej o 17,4% niż miesiąc wcześniej (+244) i mniej o 39,5% niż grudniu 2013r. Udział pojazdów kupionych w leasingu czy CFM wyniósł 74%. Rok wcześniej był wyższy o 2,5 pkt. proc. Na rejestracje dla klientów instytucjonalnych przypadło ponad 93%. Klienci indywidualni kupili o 49% mniej samochodów ciężarowych w porównaniu z grudniem ub.r. ich udział w ostatnim miesiącu wyniósł niecałe 7% rynku.

W grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w grudniu 2014r. w rankingu marek pierwsze miejsce utrzymał MAN - 304 szt. (-48,4% r/r). Za nim ponownie znalazł się MERCEDES-BENZ dzięki 295 wydanym pojazdom (-22,6%). Na trzecie miejsce wysunęło się IVECO (290; -57,7%) na czwarte spadło VOLVO rejestrując 266 pojazdów.

W całym 2014r segment samochodów ciężarowych zmniejszył się o 10,2%. Zarejestrowano w tej grupie 17 711 pojazdów tj. o 2 004 szt. mniej niż w ub.r. Rynek nowych pojazdów nasyca się samochodami spełniającymi normę Euro VI. W całym roku stanowiły one już ponad 81%. Pozytywnie wpływa na sprzedaż samochodów ciężarowych zwiększony zarobkowy transport samochodowy ładunków ( wg. GUS +11,4% do października br.). Pociąga on zwiększone zainteresowanie odświeżaniem lub rozbudową taboru. Co prawda w końcówce roku nie ma już takiego czynnika nakręcającego koniunkturę, jakim przed rokiem była nadchodząca wówczas zmiana normy Euro.

Popyt na samochody najcięższe w całym roku wyniósł 15 356 pojazdów (-8,2% r/r). Ich udział w rynku wyniósł 87% i jest o 2 pkt proc. wyższy niż wypracowany przed rokiem. Liczba ciągników samochodowych (pow.16t) zmniejszyła się o 9,6% w skali roku do poziomu 12 887 szt.

W ciągu dwunastu miesięcy 2014r. firmy zarejestrowały 15 846 pojazdów, czyli przypadło na nie 89,5% rynku. W leasingu lub poprzez firmy CFM odebrano prawie 74% wszystkich zarejestrowanych w tym czasie samochodów ciężarowych, czyli 13,05 tys. sztuk. Klienci indywidualni (w tym prowadzący działalność gospodarczą osób fizycznych) zarejestrowali od początku roku 1 865 tys. samochodów, o ponad 26% mniej niż w roku ubiegłym.

W rankingu marek w 2014 roku pierwszy jest MERCEDES-BENZ z udziałem sięgającym 18,7% i liczbą 3 315 zarejestrowanych pojazdów (+3,8% r/r). Mercedes jako jedyny zanotował wzrost rejestracji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Drugi jest MAN (3 171; -12,7% r/r). do lidera dzielą go 144 szt. Następny jest DAF (2 869 szt.), który odnotował najwyższą stratę w skali roku (-28%) spośród czołowych marek. Czwarte jest VOLVO (2 647; -2,7% r/r). SCANIA zamyka pierwszą piątkę. Zarejestrowała od początku roku 2 436 szt. Nieznacznie, czyli 3,6% mniej niż przed rokiem.

Rankingi dla samochodów ciężarowych o DMC >= 16t
W grudniu 2014r. w grupie najcięższych pojazdów pierwsze było VOLVO (265; -28,8%) Na drugim miejscu znalazł się MAN (260; -40,5%), a za nim MERCEDES-BENZ (243; -21,4%); Następnie IVECO (211;-34,9%) i SCANIA (196; -5,3%).

W całym roku wśród samochodów najcięższych liderem został MERCEDES-BENZ (2 859; +5,4%; 18,6% udz.). Minimalną stratę ma do niego ma drugi DAF (2 783; -26,9% r/r). Na trzecim miejscu niezmiennie VOLVO z liczbą 2 632 zarejestrowanych pojazdów (-2,6%). MAN na czwartym (2 476; -9,6%). Pierwszą piątkę zamyka SCANIA (2 436; -3,6%).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t
W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t na koniec roku powróciły wzrosty. W grudniu zarejestrowano 4 970 samochody, tj. więcej o 9,1% (+413 szt.) rok do roku i więcej o 26,7% (+1 048 szt) w skali miesiąca. Był to podobnie jak i w 2013r najlepszy miesiąc minionego roku. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zarejestrowano 45 376 samochodów, tj. więcej o 7,6% (3 194 szt.) niż w 2013 roku.

W grudniu wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek niezmiennie pierwszy był Fiat. Zamknął ostatni miesiąc rezultatem 1 101 wydanych samochodów, co oznacza wzrost o 19,8% licząc rok do roku. Na drugim miejscu Peugeot (571; -30,1%) a trzeci Renault - zarejestrował 555 samochodów (-6,3% r/r). Za nim Ford z liczbą 460 (+42,9%) pojazdów a piąty Mercedes-Benz (442szt;+39,4%).

Od początku roku pierwszy Fiat (10 589; +7%) niezmiennie utrzymuje blisko jedną czwartą rynku (23,3%). Na drugiej pozycji Renault (6 308; +28,9%) wypracował udział w wysokości 13,9%. Trzeci Peugeot (4 683; -18,3%) traci stopniowo udział w rynku (10,3% wobec 13,6% rok wcześniej). Czwarty Ford (4 215) był najbardziej dynamiczny w pierwszej piątce (+39,9%) i piaty Volkswagen (3 996; +15,6%). Najpopularniejsze modele w całym 2014 roku to Ducato (6 852), Master (5 134), Boxer (2468) i Sprinter (2376) i Daily (2049). Poza pierwszą piątką Partner (1838) i Transity 1814 (cała rodzina - 3451)

Nowe autobusy o DMC>3,5T
W grudniu zarejestrowano 156 autobusów, czyli 51,5% (53 szt.) więcej niż w listopadzie. Było to jednak 51,7% mniej niż w grudniu przed rokiem (-167 szt.). Wśród nich znalazło się 89 autobusów powyżej 16t, podczas gdy przed rokiem 229 szt. Utrzymywały się znaczące realizacje kontraktów w grupie autobusów miejskich.

Mimo dużego spadku rejestracji w grudniu, autobusy utrzymały wzrost. Przybyło ich o 6,4% (+89 szt) więcej niż przed rokiem, a końcowy rezultat to 1 472 szt. wśród nich 734 szt. o DMC powyżej 16t. (+20,1%).

Licząc od początku roku MERCEDES jeszcze zwiększył swój wysoki udział do 43,1%. Osiągnął on taki wynik dzięki rejestracji 634 (+17,2%) autobusów wliczając wszystkie podwozia sprintera zabudowane przez inne firmy. Wśród firm zabudowujących (łącznie dla różnych rodzajów podwozi) najwięcej zarejestrował MERCUS 131szt, AUTO CUBY - 65 i CMS-AUTO - 58. Na kolejnych miejscach w ogólnym rankingu drugie miejsce zajmuje SOLARIS - 248 szt. (-21,8%) z prawie 17% udziałem. Trzeci niezmiennie jest SOLBUS, który wydał 90 szt. (+73,1%; 6,1% udz.).


4trucks.pl / PZPM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL