WITD: Analogowo a nie cyfrowo

WITD: Analogowo a nie cyfrowo

W dniu 30 grudnia inspektorzy transportu drogowego z Leszna prowadzili czynności kontrolne na drodze krajowej nr 5.

Do kontroli zatrzymano m.in. dwa pojazdy jednego przewoźnika, którymi wykonywano krajowy przewóz kruszywa. Kontrola urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców wykazała, że w pojazdach zainstalowane są tachografy analogowe i kierowcy posługują się wykresówkami papierowymi.

Kontrola dokumentacji wykazała, że kontrolowane pojazdy zostały po raz pierwszy zarejestrowane po dniu 1 maja 2006 roku co obliguje przewoźnika do stosowania wyłącznie tachografów cyfrowych. Kierowcy nie potrafili wyjaśnić dlaczego pojazdy nie zostały wyposażone w odpowiednie tachografy.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem wszczęto dwa oddzielne postępowania administracyjne. Zgodnie z przepisami, stosowanie w czasie przewozów tachografu analogowego w pojeździe zarejestrowanym po maju 2006 roku traktowanie jest jak wykonywanie przewozu bez tachografu w ogóle.


4trucks.pl / WITD Poznań

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL