Czy straży miejskiej zależy jedynie na mandatach?

Czy straży miejskiej zależy jedynie na mandatach?

Do ustawowych obowiązków straży miejskiej oraz straży gminnej należy m.in. czuwanie nad spokojem i porządkiem w miejscach publicznych oraz kontrola nad przestrzeganiem zasad ruchu drogowego.

Według ostatniego raportu NIK, strażnicy nazbyt koncentrują swoje działania na czynnościach związanych z rejestracją prędkości za pomocą fotoradarów.

Raport NIK
Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła kilka nieprawidłowości w działaniu straży miejskich oraz gminnych. Okazuje się, że strażnicy ustawiają fotoradary zgodnie z wytycznymi policji jedynie na początku i końcu swojej służby, a w pozostałym czasie urządzenia są przenoszone do innych miejsc. Wiele z tych lokalizacji nie została wyznaczona na podstawie dokładnych badań i analiz, a jedynie w oparciu o ogólnikowe dane. Motywacją tego typu działań może być chęć zapewnienia większych wpływów z wystawionych mandatów do gminnych budżetów. - Zgodnie z raportem, w 2013 roku straże miejskie oraz gminne uczestniczyły w ponad 3 mln interwencji z czego aż 67% z nich dotyczyła wykroczeń drogowych, a jedynie 33% innych wykroczeń przeciw porządkowi publicznemu. - mówi Agnieszka Kaźmierczak, operator systemu Yanosik.

Odszukaj fotoradar
Fotoradar powinien zostać ustawiony w dobrze widocznym miejscu oraz w sposób, który nie będzie zakłócał prawidłowego pomiaru prędkości. Straże niestety w wielu przypadkach usytuowują urządzenia w miejscach niedozwolonych przez specyfikację lub zasłoniętych, czyli na tzw. śmietnik. Kierowca co prawda widzi znak informujący o kontroli prędkości na danym odcinku, ale może nie zauważyć samego fotoradaru jeżeli ten nie wykonał zdjęcia i nie błysnął fleszem. - Równie częstą praktyką jest ustawianie przenośnego fotoradaru przez straż pod znakiem D-43 - koniec terenu zabudowanego. Kierowcy bardzo często widząc ten znak stopniowo zwiększają prędkość pojazdu do tej, którą mogą poruszać się za znakiem. - mówi Agnieszka Kaźmierczak, operator systemu Yanosik. Praktyki strażników miejskich oraz gminnych może nie w każdym przypadku są nielegalne, ale w wielu na pewno są nieetyczne.

Straże bez fotoradarów?
W związku z pojawianiem się coraz większych wątpliwości dotyczących działalności straży gminnych oraz miejskich, w Sejmie pojawił się projekt ustawy, na mocy której miałyby one stracić możliwość używania przenośnych fotoradarów. W opinii części posłów, strażnicy nadużywają swoich uprawnień i zamiast koncentrować się na poprawie bezpieczeństwa zajmują się łapaniem kierowców za pomocą fotoradarów miejscach niedozwolonych. Argumentem hamującym odebranie tych uprawnień strażnikom są statystyki dotyczące zarejestrowanych wykroczeń. Straże, co roku odnotowują od 71 do 149 tysięcy wykroczeń drogowych popełnionych przez kierowców.


4trucks.pl / yanosik.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL