Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych - październik 2014

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych - październik 2014

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: październik -13,4%; styczeń - październik: -0,4%.

Spadki w październiku 2014r. nie oznaczają pogorszenia sytuacji na rynku pojazdów użytkowych. Ostatni miesiąc był najlepszy od początku roku, zarejestrowano razem 2 037 sztuk. Było to mniej o 13,4% (-314 szt.) niż przed rokiem ale baza odniesienia, wypracowana wtedy w grupie samochodów ciężarowych, była bardzo wysoka. Rezultat października w porównaniu do września br. był większy o 8,6% (+162 szt.). W tym czasie grupa samochodów ciężarowych wzmocniła się o 9,4% (m/m) do poziomu 1 935 szt. średnio o 40% wyższego niż wypracowany we wcześniejszych miesiącach tego roku. W grupie autobusów zarejestrowano 102 szt. tu wskaźniki zmiany układają się odwrotnie. Październik był kolejnym miesiącem wysokiego wzrostu w porównaniu rok do roku (+36%; +27szt.) i było to o 4 szt. mniej niż we wrześniu (-3,8% m/m).

Od początku 2014r. rejestracje nowych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5t wyniosły 15 607 szt. Rezultat ten jest nieznacznie niższy o 0,4% niż w analogicznym czasie ub.r.. Segment samochodów ciężarowych zmniejszył się o 2,4%. Zarejestrowano w tej grupie 14 394 pojazdy tj. o 350 szt. mniej niż w ub.r. Autobusy utrzymują wysoki wzrost. Od początku roku przybyło ich o 30,9% (+286 szt.) więcej niż w analogicznym czasie ub.r. Po dziesięciu miesiącach rezultat zamknął się na poziomie 1213 szt. Na dobre wyniki w obu grupach miały wpływ zwłaszcza we wcześniejszych miesiącach, rejestracje limitowanych ilości pojazdów spełniających jeszcze normę Euro V. Teraz do czynników stymulujących sprzedaż w poszczególnych segmentach dołączyły się odpowiednio - zwiększony zarobkowy transport samochodowy ładunków (wg. GUS +11,6% do września) oraz wybory samorządowe.

W grupie pojazdów używanych sprowadzanych do Polski z zagranicy, od początku roku na drogi wjechało 25 390 pojazdów, o 10,9% więcej niż w analogicznym czasie ub.r. Wśród nich było 22 280 samochodów ciężarowych (+11,1%) i 3 110 autobusów (+9,4%). Wśród używanych samochodów ciężarowych niezmiennie utrzymuje się znacznie wyższa dynamika niż jest obserwowana w nowych. Wolumen obu grup pojazdów używanych - samochodów ciężarowych i autobusów - jest zdecydowanie wyższy niż sprzedanych w tym czasie nowych. Odpowiednio 1,5 i 2,6 razy większy.

Łącznie zarejestrowano w październiku br. 4 806 (-5,1% r/r) nowych i używanych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony, w tym autobusy. Było to o 299 pojazdów więcej niż miesiąc wcześniej. Od początku roku przybyło 40 997 szt., czyli o 6,3% więcej niż w ciągu dziesięciu miesięcy ub.r.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t
Październik dla samochodów ciężarowych, chociaż zamknął się na poziomie niższym o 15% niż przed rokiem, był najlepszym miesiącem od początku roku. Zarejestrowano 1 935 pojazdów, co oznacza wzmocnienie całej grupy w porównaniu do dobrego wyniku z września, o 9,4% (+166szt). Jest to również rezultat lepszy, średnio o 40% niż we wcześniejszych miesiącach tego roku. Decydującą rolę odgrywają ciągniki samochodowe. Zarejestrowano ich 1473 i chociaż jest to mniej o 18,4% (-333szt.) niż przed rokiem, to jednak wypracowany wówczas rezultat był wyjątkowo wysoki i był drugim wynikiem ( po grudniu ub.r.) od kiedy obserwujemy rynek (od 2005r).

W październiku pojazdy spełniające normę Euro VI z rokiem produkcji 2014 stanowiły w całej grupie ponad 96%. Wśród tylko ciągników samochodowych ich udział przekroczył 98%.

Wśród pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1680 samochodów najcięższych powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich mniej o 19,2% (-400szt.) niż w październiku ub.r., i więcej o prawie 9% (+136szt.) niż we wrześniu br.

Firmy rejestrujące na regon kupiły 1 729 pojazdów ciężarowych, tj. ponad 9% więcej niż miesiąc wcześniej (+148) chociaż o 13,9% mnie niż przed rokiem. Udział pojazdów kupionych w leasingu czy CFM nieznacznie zmniejszył się i wyniósł 73% wszystkich rejestracji. Zakupy klientów indywidualnych utrzymują się blisko 11% rynku.

W grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w październiku 2014r. w rankingu marek na pierwsze miejsce wysunął się MAN (366:-10,3%) a tuż za nim uplasował się DAF (356; +28%). Dopiero trzeci był MERCEDES-BENZ (352; -3,8%) rejestrując tylko 4 pojazdy mniej niż drugi w tym miesiącu DAF.

Od początku 2014r Segment samochodów ciężarowych zmniejszył się o 2,4%. Zarejestrowano w tej grupie 14394 pojazdy tj. o 350 szt. mniej niż w ub.r. Rynek nowych pojazdów nasyca się samochodami spełniającymi normę Euro VI. Stanowiły one od stycznia do października br. 77,5%. Niewątpliwie dodatkowym czynnikiem stymulującym sprzedaż samochodów ciężarowych jest zwiększony zarobkowy transport samochodowy ładunków ( wg. GUS +11,6% do września br.). Pociąga on zwiększone zainteresowanie odświeżaniem lub rozbudową taboru.
Popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton od stycznia do października wyniósł 12 512 pojazdów (-1,7% r/r). Ich udział w rynku po dziesięciu miesiącach roku utrzymuje się na poziomie 87% i jest zbliżony do wypracowanego przed rokiem. Liczba ciągników samochodowych (pow.16t) do końca października zmniejszyła się o 2,2% w skali roku do poziomu 10 580 szt.

Od początku roku wzrost w rejestracjach samochodów ciężarowych wypracowały firmy, które odebrały 12 794 pojazdy, czyli przypadło na nie 89% rynku. W leasingu lub poprzez firmy CFM odebrano ponad 74% wszystkich zarejestrowanych w tym czasie samochodów ciężarowych, czyli 10,7 tys. sztuk. Klienci indywidualni (w tym prowadzący działalność gospodarczą osób fizycznych) zarejestrowali od początku roku 1,6 tys. samochodów, blisko o 23% mniej niż w analogicznym czasie w ub.r.

W rankingu marek od początku roku pierwszy jest MERCEDES-BENZ z udziałem sięgającym blisko jednej piątej rynku (19,1%) i liczbą 2744 zarejestrowanych pojazdów (+9,5% r/r). Drugi jest MAN (2 537; -5% r/r). do lidera dzieli go 207 szt. Tuż za nim (ze stratą -66szt) jest DAF (2 471 szt.) i mimo najwyższej straty w skali roku (-18,8%) odnotowanej w czołówce marek. Czwarte jest VOLVO. Z liczbą 2137 nowych pojazdów utrzymuje wysoki wśród pierwszej piątki, procentowy wzrost w skali roku (+7%). SCANIA zamyka pierwszą piątkę. Zarejestrowała od początku roku 2 086 szt. nieznacznie mniej niż przed rokiem (-0,4%).

Rankingi dla samochodów ciężarowych o DMC >= 16t
W październiku 2014r. w grupie najcięższych pojazdów DAF (347; -22,5%) wysunął się na pierwsze miejsce. MERCEDES-BENZ (295; -9,2%) był drugi. Za nimi MAN (288; -13,5%); Następnie VOLVO (286;-30,6%) i SCANIA (267; -3,3%).
Po dziesięciu miesiącach roku wśród samochodów najcięższych na lidera wysunął się DAF (2398; -17,5%; 19,2% udz.). MERCEDES-BENZ jest drugi. Od początku roku zarejestrował 2385 szt. tj. o 10,6% więcej niż w analogicznym czasie 2013r. i utrzymuje w tym roku wysoki udział 19,1%. Na trzecim miejscu niezmiennie VOLVO z liczbą 2 123 zarejestrowanych pojazdów. Po ostatnim miesiącu jego tempo wzrostu w skali roku wyhamowało do 6,8%. SCANIA na czwartym (2086; -0,4%). Pierwszą piątkę zamyka MAN (1938; -4,3%).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t
W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t zarejestrowano w październiku 4 387 samochodów, to dotychczas rekordowy rezultat miesięczny tego roku. Jest to poziom nieznacznie tylko wyższy od ubiegłorocznego (+0,2%) ale po 30 proc. wówczas wzroście. Ostatni miesiąc przyniósł również poprawę popytu na samochody dostawcze w skali miesiąca o 8,3% (+338szt.). Od początku roku zarejestrowano 36485 samochodów, tj. więcej o 8,4% (2 826 szt.) niż w analogicznym okresie 2013 roku.

W październiku wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek niezmiennie pierwszy był Fiat. Ponownie zarejestrował ponad tysiąc samochodów (1016), co oznacza wzrost o 10,8% licząc rok do roku. Na drugim miejscu nadal Renault - 633 samochody (+14,7% r/r). Trzecie wywalczył tym razem Volkswagen (436; +12,1%) za nim znalazł się Ford z liczbą 414 (+27,4%) pojazdów. Peugeot piaty (331szt;+16,8%).

Od początku roku pierwszy Fiat (8 606; +5,9%) niezmiennie utrzymuje blisko jedną czwartą rynku (23,6%). Na drugiej pozycji Renault (5 186; +40,2%) wypracował udział w wysokości 14,2%. Trzeci Peugeot (3 641; -22,9%) traci stopniowo udział w rynku (9,98% wobec 14% przed rokiem). Czwarty Ford (3 291) wyprzedza o 41 sztuk Volkswagenem (3 250). Najpopularniejsze modele po dziesięciu miesiącach to Ducato (5609), Master (4303), Boxer (2035) i Sprinter (1886) i Daily (1598). Poza pierwszą piątką Transity 1456

Nowe autobusy o DMC>3,5T
W grupie autobusów zarejestrowano 102 szt. Październik był kolejnym miesiącem wysokiego wzrostu w porównaniu rok do roku (+36%; +27szt.) i było to o 4 szt. mniej niż we wrześniu (-3,8% m/m). Wśród nich znalazło się 49 autobusów powyżej 16t, podczas gdy przed rokiem 28 szt.. Utrzymywały się znaczące realizacje kontraktów w grupie autobusów miejskich.

Od początku roku autobusy utrzymują wysoki wzrost. Przybyło ich o 30,9% (+286szt) więcej niż w analogicznym czasie ub.r. Po dziesięciu miesiącach rezultat zamknął się na poziomie 1213 szt. wśród nich 673 szt. o DMC powyżej 16t. (+29,2%).

Od początku roku MERCEDES utrzymuje wysoki udział 41,7% i zarejestrował 506 (+36%) autobusów wliczając wszystkie podwozia sprintera zabudowane przez inne firmy. Wśród firm zabudowujących (łącznie dla różnych rodzajów podwozi) najwięcej zarejestrował MERCUS 105szt, AUTO CUBY - 58 i CMS-AUTO - 49. Na kolejnych miejscach w ogólnym rankingu drugie miejsce zajmuje SOLARIS - 195 szt. (+36,4%) i podniósł swój udział do 16,1%. Trzeci niezmiennie jest SOLBUS, który wydał 88 szt. - dwa razy więcej niż przed rokiem (7,3% udz.).


4trucks.pl / PZPM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL