Wyposażenie samochodów - kontrola IH

Wyposażenie samochodów - kontrola IH

Linki holownicze, łańcuchy i pasy do mocowania ładunków a także uchwyty rowerowe - to popularne elementy wyposażenia samochodów.

36,6 proc. z 309 skontrolowanych partii produktów wzbudziło zastrzeżenia Inspekcji Handlowej głównie z powodu nieprawidłowego oznakowania

Przeprowadzona w II kwartale br. na zlecenie UOKiK kontrola Inspekcji Handlowej dotyczyła bezpieczeństwa linek holowniczych, uchwytów do przewożenia rowerów, pasów i łańcuchów do mocowania ładunków, a więc tych elementów wyposażenia samochodowego, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla pieszych i innych uczestników ruchu.

Inspektorzy skontrolowali 309 partii produktów. 36,6 proc. z nich zostało zakwestionowanych z powodu nieprawidłowego oznakowania. Najczęściej zastrzeżenia dotyczyły niekompletnej i niedokładnej instrukcji użytkowania, braku informacji w języku polskim, oznaczeń na produkcie, danych przedsiębiorcy odpowiedzialnego za wprowadzenie produktu na rynek. Tegoroczna kontrola wykazała nieznaczne pogorszenie wyników, w porównaniu z rokiem 2013 (blisko 4 proc.).

Poważne uchybienia inspektorzy stwierdzili jedynie w przypadku trzech partii linek holowniczych, które zostały wycofane ze sprzedaży. Jedna z nich okazała się niewystarczająco wytrzymała i groziła zerwaniem podczas holowania. Dwie inne nie spełniały przepisów o ruchu drogowym, zgodnie z którymi odległość między pojazdami holowanymi powinna wynosić od 4 m do 6 (miały długości 3,48 m i 3,66 m).

Cieszy fakt, że we wszystkich pozostałych przypadkach przedsiębiorcy po zapoznaniu się z uwagami inspektorów podjęli dobrowolne działania naprawcze: uzupełniali brakujące informacje, albo też zwracali nieprawidłowo oznakowane towary do dostawców natomiast w przypadku wadliwych linek holowniczych, wycofali je niezwłocznie z obrotu handlowego.

Więcej informacji o przeprowadzonych kontrolach i bezpieczeństwie można uzyskać w wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Kupując wyposażenie samochodu, pamiętaj:
- Sprawdź, czy instrukcja obsługi i montażu jest przygotowana w języku polskim, zapoznaj się z nią i upewnij, że jesteś w stanie bezpiecznie zamontować wyposażenie samodzielnie.
- W przypadku linek holowniczych - pamiętaj, że używanie linek o nieodpowiedniej długości jest zabronione. Zgodnie z kodeksem drogowym obowiązującym w Polsce, odległość między pojazdem holowanych i holującym powinna wynosić od 4 do 6 m.
- Zapoznaj się z oznakowaniem produktu, jeśli jest ono niedokładne, niepełne i niestaranne, bądź ostrożny. Sprzeczne informacje bezpośrednio na produkcie i w instrukcji użytkowania powinny wzbudzić podejrzenia.
- W przypadku zakupów internetowych - masz 10 dni na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny. Wystarczy odesłać produkt do sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem, które powinieneś otrzymać od sprzedawcy. Dzięki nowym przepisom od 25 grudnia br czas ten wydłuży się do 14 dni.
- Reklamacja wadliwego towaru? Zgłoś ją do sprzedawcy opisując, na czym polega wada,
- W każdym wypadku, gdy masz podejrzenia, że produkt może stwarzać zagrożenie, możesz sprawdzić, czy nie znajduje się on w rejestrze wyrobów niezgodnych z wymaganiami na stronie internetowej UOKiK lub w w Europejskim Systemie Szybkiej Wymiany Informacji o Produktach Niebezpiecznych RAPEX . Możesz również zgłosić się do Inspekcji Handlowej, której dane znajdują na stronie Urzędu, a także zawiadomić UOKiK, za pośrednictwem poczty lub korzystając ze specjalnego formularza.

 

4trucks.pl / UOKiK

Przeczytaj też:
Ładunek dobrze umocowany

Transport ładunków wielkogabarytowych nierzadko wymaga zastosowania specjalistycznych zabezpieczeń. UOKiK zbadał jakość paliw w sieci LOTOS

W pierwszych siedmiu miesiącach 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta (UOKiK) skontrolował co 10 stację paliw w sieci LOTOS. UOKiK wszczyna postępowanie wobec Volkswagena

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił o wszczęciu w najbliższych dniach postępowania wyjaśniającego dotyczącego manipulowania wskaźnikami emisji spalin w samochodach Volkswagen. UOKiK nie ochroni poszkodowanych w zdarzeniach komunikacyjnych

Poszkodowani w wyniku zdarzeń komunikacyjnych zostaną wyłączeni spod konsumenckiej ochrony UOKiK – to efekt uchwały Sądu Najwyższego. Jakość paliw w 2014 roku

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,87 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego. WITD: XI Stolik Inspekcyjny

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławou informuje, że w dniu dzisiejszym od godziny 18:00 w części restauracyjnej Stacji Paliw BP (137 km drogi krajowej A4 kierunek Jędrzychowice - Wrocław) odbędzie się jedenaste spotkanie w ramach "Stolika Inspekcyjnego". Bezpieczeństwo w parze z ekonomią

DB Schenker Logistics już po raz piąty zorganizował Mistrzostwa Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy. WITD: VIII Stolik Inspekcyjny

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu informuję, że w dniu 25 czerwca 2014 roku od godziny 18:00 w części restauracyjnej Stacji Paliw BP (137 km drogi krajowej A4 kierunek Jędrzychowice - Wrocław) odbędzie się ósme spotkanie w ramach "Stolika Inspekcyjnego". Jakość paliw w 2013 roku

Poprawia się jakość paliw. W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,92 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych - rok wcześniej było to 4,14 proc.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL