Biała Księga Goodyeara

Biała Księga Goodyeara

Podczas sympozjum branży transportowej w Brukseli Goodyear zaprezentował "Białą Księgę" pt. "Mobilność Przyszłości: Inteligentne Floty i Przyszłość Branży Transportowej".

Najważniejszym wnioskiem płynącym z raportu jest to, że organy regulacyjne mogłyby odgrywać większą rolę w kształtowaniu przyszłości branży transportu drogowego. "Biała Księga" Goodyeara zawiera wyniki nowych badań i rekomendacje co do działań dla europejskich i krajowych ustawodawców, w tym wyraźniejsze wsparcie w tworzeniu efektywnych paliwowo flot i dalsze promowanie unijnej etykiety na opony,
by maksymalnie wykorzystać jej potencjał.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Goodyeara, menedżerowie flot są zdania, że organy regulacyjne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu przyszłości branży transportu drogowego. 53% menedżerów flot popiera wprowadzenie większych zachęt do tworzenia flot przyjaznych środowisku, a 60% popiera zmiany w przepisach, wspierające zakup efektywnych paliwowo opon. Jeden na dziesięciu (11%) menedżerów flot uważa, że regulacje są jednym z dwóch największych wyzwań dla branży transportu drogowego jako całości. Niemal trzy czwarte (74%) menedżerów flot uważa, że obniżenie podatków na paliwo miałoby pozytywny wpływ na branżę transportu drogowego, a 72% wspiera inwestycje w sieć drogową.

Inne ważne wnioski z "Białej Księgi" "Mobilność Przyszłości: Inteligentne Floty i Przyszłość Branży Transportowej", to:
• Czterech na dziesięciu (40%) menedżerów flot nadal podaje jako najistotniejszy problem rosnące koszty paliwa;
• Aby radzić sobie z rosnącymi kosztami paliwa, niemal wszyscy (92%) menedżerowie flot monitorują zużycie paliwa przez ich pojazdy flotowe;
• Dwie trzecie (66%) menedżerów flot, którzy wykorzystują urządzenia telematyczne, przekazuje istotne informacje kierowcom, by ograniczać zużycie paliwa;
• Zatrudnianie i długofalowa praca wykwalifikowanych kierowców jest również ważnym przedmiotem troski menedżerów flot - jedna czwarta (25%) uznaje to za najważniejsze lub drugie w hierarchii ważności zagadnienie.

- Nasze badanie pokazuje, że branża transportu drogowego jest skłonna podejmować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wyniki wyraźnie wskazują, że floty już inwestują w technologie, które zmniejszają zużycie paliwa i potrzebują w tym celu dalszego wsparcia ze strony europejskich i krajowych organów regulacyjnych. Biała Księga zaleca działania, poprzez które instytucje mogą pomóc branży transportowej kształtować zrównoważoną przyszłość - powiedział Michel Rzonzef, wiceprezes pionu opon ciężarowych i przemysłowych Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce.

Goodyear przedstawił ‘Białą Księgę’ podczas drugiego sympozjum branży transportowej w Brukseli, którego tematem była przyszłość transportu drogowego. W ramach sympozjum omawiano rozwiązania dla zrównoważenia branży transportowej zarówno poprzez regulacje, jak i rozwiązania techniczne.

Zalecenia dla europejskich ustawodawców:
• Wsparcie dla efektywnych paliwowo flot;
• Promowanie europejskiego systemu etykietowania opon;
• Obowiązkowe systemy monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) do nowych pojazdów przemysłowych dla zwiększenia efektywności paliwowej;
• Jasny kierunek zmian przepisów określających ciężar i wymiary pojazdów ciężarowych;
• Dalsze wytyczne w zakresie tematu transgranicznego użytkowania większych pojazdów;
• Większe wsparcie, umożliwiające maksymalne wykorzystanie nowych technologii telematycznych, w tym ujednolicone standardy dla telematyki;
• Dodatkowe wsparcie organów regulacyjnych dla sektora flot drogowych w zakresie przyciągania i długofalowej pracy wykwalifikowanych kierowców

- Spojrzeliśmy na przyszłość branży oczami menedżerów flot, którzy w swoich działaniach koncentrują się na inicjatywach sprzyjających efektywności, innowacjom i dialogowi. Możemy z dumą przedstawić analizy dotyczące wyżej wymienionych wyzwań i rozwiązania. Jestem przekonany, że razem możemy osiągnąć efektywność, której ta branża potrzebuje. Firma Goodyear czuje się zobowiązana brać udział w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju dla branży transportowej - powiedział w swoim wystąpieniu Darren Wells, prezes firmy Goodyear w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

We wczorajszym sympozjum na temat przyszłości branży transportowej oraz "Białej Księgi" wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej, branży i środowiska naukowego, w tym João Aguiar Machado, dyrektor generalny ds. mobilności i transportu w Komisji Europejskiej.

Sympozjum Mobilność Przyszłości, zorganizowane przez Goodyear, było drugim tego rodzaju spotkaniem, podczas którego podkreślono stałe wsparcie firmy dla flot, branży i organów regulacyjnych, a także jej zaangażowanie w kluczowe dla branży transportowej kwestie.

Metodologia badania
Badanie przeprowadziła agencja ReputationInc na zlecenie Goodyeara. Miało ono na celu poznanie zagadnień istotnych dla menedżerów flot w Europie. Ankietę, obejmującą 24 pytania, rozesłano do menedżerów flot w dziewięciu krajach: Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Polsce, Turcji i Wielkiej Brytanii. Łącznie od kwietnia do czerwca 2014 r. w internetowej ankiecie wzięło udział 576 menedżerów flot.


4trucks.pl / Goodyear Dunlop Tires Polska

Przeczytaj też:
Przegląd opon daje pewność

Okresowe przeglądy ogumienia flot pojazdów ciężarowych mają znaczący wpływ na efektywność pracy firmy transportowej. Opony Goodyeara Zielonym Produktem

Technologia opon ciężarowych Goodyear nagrodzona za efektywność i ekologiczność. Plaża DSV na targach Transport Logistic

Targi Transport Logistic to jedno z kluczowych wydarzeń branży transportowej i logistycznej na świecie. Komisja Europejska wszczęła procedurę w sprawie płacy minimalnej w Niemczech

Za niezgodne z unijnym prawem KE uznała konieczność wypłaty niemieckiej płacy minimalnej w tranzycie. Jednakże pod ustawę MiLoG podlega kabotaż. Czy ta decyzja coś zmienia? MAN Solutions prezentuje nowe rozwiązania na targach Transport Logistic

Udoskonalony system MAN TeleMatics i nowe aplikacje.

Nowa spółka na rynku ubezpieczeń transportowych

W strukturach Optima Logistics Group powstała nowa spółka - Dom Brokerski Optima, która specjalizuje się w ubezpieczeniach transportowych. Castrol Vecton - nowa gama olejów do ciężarówek

Castrol wprowadza nowe oleje do ciężarówek - Vecton. Linia ta zastąpi dotychczasowe produkty Enduron i Tection Global. Szukasz pracy? Warto wybrać logistykę

W dniu 17 kwietnia miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród laureatom VII Olimpiady Logistycznej. Firma Transics była złotym sponsorem wydarzenia. Polscy przewoźnicy przewożą najwięcej ładunków w całej Europie

Polska jest najważniejszym krajem w Europie pod względem transportu międzynarodowego ładunków - wynika z danych zgromadzonych przez giełdę transportową Clicktrans.pl.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL