Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2014

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t we wrześniu 2014

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

Wrzesień podciągnął wyniki trzeciego kwartału. W ostatnim miesiącu zarejestrowano razem 1 875 nowych pojazdów użytkowych. Było to więcej o 3,8% (69 szt.) niż przed rokiem i więcej o 49,3% (619 szt.) niż w sierpniu. Liczba samochodów ciężarowych dzięki bardzo dobrej sprzedaży ciągników samochodowych urosła w czasie ostatniego miesiąca o 656szt. do 1769 nowych rejestracji (+58,9% m/m). Zagwarantowało to również, po trzech miesiącach spadków, poprawę wyniku sprzed roku o 2%. W grupie autobusów zarejestrowano 106 szt. i wrzesień był kolejnym miesiącem wysokiego wzrostu w porównaniu rok do roku (+49,3%; +35szt.). Było to jednak mniej niż w sierpniu o 37szt (-25,9% m/m).

Od początku 2014r. rejestracje nowych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5t wyniosły 13 570 szt. Rezultat ten jest wyższy o 1,9% niż w analogicznym czasie ub.r.. Segment samochodów ciężarowych balansuje wokół zera (-0,1%). Zarejestrowano w tej grupie 12 459 pojazdów, tj. o 9 szt. mniej niż w ub.r. Autobusy z kwartału na kwartał poprawiają wyniki. Od początku roku przybyło ich 1111 szt. czyli więcej o 30,4% (259szt.) niż do września w ubiegłym roku. W obu grupach dużą rolę odgrywały w tym czasie rejestracje limitowanych ilości pojazdów spełniających jeszcze normę Euro V. Wzrasta jednak udział pojazdów spełniających normę Euro VI. Od stycznia do września stanowiły one 75-76%.

W grupie pojazdów używanych sprowadzanych do Polski z zagranicy, od początku roku na drogi wjechało 22 620 pojazdów, o 12,1% więcej niż w analogicznym czasie ub.r. Wśród nich było 19 787 samochodów ciężarowych (+12,4%) i 2 833 autobusy (+9,6%). Wśród używanych samochodów ciężarowych niezmiennie utrzymuje się znacznie wyższa dynamika niż jest obserwowana w nowych. Wolumen obu grup pojazdów używanych - samochodów ciężarowych i autobusów - jest zdecydowanie wyższy niż sprzedanych w tym czasie nowych. Odpowiednio 1,6 i 2,5 razy większy.

Łącznie zarejestrowano we wrześniu br. 4 507 (+6,2% r/r) nowych i używanych pojazdów użytkowych powyżej 3,5 tony, w tym autobusy. Było to o 1012 pojazdów więcej niż miesiąc wcześniej. Od początku roku przybyło 36 190 szt., czyli o 8,0% więcej niż w ciągu dziewięciu miesięcy ub.r.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t
Wrzesień przełamał trend spadkowy utrzymujący się od czerwca br.. Liczba samochodów ciężarowych dzięki bardzo dobrej sprzedaży ciągników samochodowych urosła w czasie ostatniego miesiąca o 656szt. do 1769 nowych rejestracji (+58,9% m/m). Zagwarantowało to również, po trzech miesiącach spadków, poprawę wyniku sprzed roku o 2%.

We wrześniu pojazdy spełniające normę Euro VI z rokiem produkcji 2014 stanowiły w całej grupie blisko 94%. Wśród tylko ciągników samochodowych ich udział przekroczył 98%.

Wśród pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1544 samochody najcięższe powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich więcej o 3,5% (+52szt.) niż we wrześniu ub.r., i więcej o ponad 60% (+581szt.) niż w sierpniu br.

Firmy rejestrujące na regon kupiły 1 581 pojazdów ciężarowych, tj. ponad połowę więcej niż miesiąc wcześniej (+56,2%; +569) i więcej niż przed rokiem o 8,7% (126szt). Udział pojazdów kupionych w leasingu czy CFM nieznacznie zmniejszył się i wyniósł 74% wszystkich rejestracji. Zakupy klientów indywidualnych (188 szt.) stanowiły blisko 11% rynku.

W grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t we wrześniu 2014r. w rankingu marek na pierwszym miejscu był MERCEDES-BENZ (405; +45,2%). Na drugim DAF (306; -0,6%). Na trzecim MAN (286; -13,6%).

Po dziewięciu miesiącach 2014r segment samochodów ciężarowych balansuje wokół zera (-0,1%). Zarejestrowano w tym czasie 12 459 pojazdów, tj. o 9 szt. mniej niż w ub.r. Stopniowo wzrasta ilość pojazdów spełniających normę Euro VI. Stanowiły one od stycznia do września br. 75%.

Popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton w tym czasie wyniósł 10 832 nowe pojazdy (+1,7% r/r). Ich udział w rynku po dziewięciu miesiącach roku utrzymuje się na poziomie 87% czyli wyższym o 1,5 punktu proc. niż przed rokiem. Liczba ciągników samochodowych (pow.16t) w tym czasie, zwiększyła się o 1% w skali roku do poziomu 9 099 szt.

Od początku roku wzrost w rejestracjach samochodów ciężarowych wypracowały firmy, które odebrały 11 065 pojazdów, czyli przypadło na nie 89% rynku. W leasingu lub poprzez firmy CFM odebrano ponad 75% wszystkich zarejestrowanych w tym czasie samochodów ciężarowych, czyli blisko 9,3 tys. sztuk. Klienci indywidualni (w tym prowadzący działalność gospodarczą osób fizycznych) zarejestrowali od początku roku 1,4 tys. samochodów, blisko o 23% mniej niż w analogicznym czasie w ub.r.

W rankingu marek od początku roku pierwszy jest MERCEDES-BENZ z udziałem sięgającym blisko jednej piątej rynku (19,2%) i liczbą 2392 zarejestrowanych pojazdów (+11,7% r/r). Drugi jest MAN (2 171; -4% r/r). do lidera dzieli go 221 szt. Tuż za nim (ze stratą -56szt) jest DAF (2 115 szt.) i mimo najwyższej straty w skali roku (-18,2%) odnotowanej w czołówce marek. Czwarte jest VOLVO. Z liczbą 1851 nowych pojazdów utrzymuje najwyższy wśród pierwszej piątki, procentowy wzrost w skali roku (+16,8%). SCANIA zamyka pierwszą piątkę. Zarejestrowała od początku roku 1817 szt., tyle samo co przed rokiem.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >= 16t
We wrześniu br. wśród pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1544 samochody najcięższe powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich więcej o 3,5% (+52szt.) niż w analogicznym miesiącu ub.r., i o ponad 60% (+581szt.) więcej niż w sierpniu br.

Od początku roku popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton wyniósł 10 832 nowe pojazdy (+1,7% r/r). Ich udział w rynku po dziewięciu miesiącach roku utrzymuje się na poziomie 87% czyli wyższym o 1,5 punktu proc. niż przed rokiem. Liczba ciągników samochodowych (pow.16t) w tym czasie, zwiększyła się o 1% w skali roku do poziomu 9 099 szt.

We wrześniu 2014r. w grupie najcięższych pojazdów kolejne przetasowania. Na czele marki, które jako jedyne w grupie najsilniejszych wypracowały wzrost. Pierwszy MERCEDES-BENZ (351; +48,7%) a drugi DAF (301; +7,5%). Za nimi MAN (232; -2,1%); VOLVO (231;-7,2%) i SCANIA (231; -19,5%).

Po dziewięciu miesiącach roku wśród samochodów najcięższych liderem jest MERCEDES-BENZ, który zarejestrował 2090 szt. tj. o 14,1% więcej niż w analogicznym czasie 2013r. zwiększył swój udział w rynku do 19,3%. Na drugiej pozycji dzięki dobrym wynikom ostatniego miesiąca, jest DAF - 2 051 pojazdów, to jednak mniej o 16,5% w skali roku. Na trzecim miejscu utrzymuje się VOLVO – z liczbą 1 837 zarejestrowanych pojazdów i ciągle najwyższym tempem wzrostu (+16,6%) w tej grupie. SCANIA na czwartym (1 817; -0,1%). Pierwszą piątkę zamyka MAN (1650; -2,5%).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t
W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t zarejestrowano we wrześniu 4 049 samochodów. Końcowy rezultat, był o 21,4% wyższy niż przed rokiem i wyższy o 21% niż w sierpniu br. Nabywcy instytucjonalni zdecydowanie przeważają w tej grupie pojazdów (82% udziału od początku roku). We wrześniu jednak klienci indywidualni okazali się bardziej dynamiczni - wypracowali 25% wzrostu wobec 20%. Od początku roku zarejestrowano 32 098 samochodów, tj. więcej o 9,6% (2818 szt.) niż w analogicznym okresie 2013 roku.

We wrześniu wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek niezmiennie pierwszy był Fiat. Zarejestrował 1023 samochody, tj. mniej o 101 szt. (-9% r/r) licząc rok do roku. Na drugim miejscu ponownie Renault - 594 samochody (+66,9% r/r). Trzecie wywalczył Ford z liczbą 412 zarejestrowanych samochodów i wzrostem 69,5%. Za nim po 346 samochodów zarejestrowali Peugeot i Volkswagen.

Od początku roku pierwszy Fiat (7 590; +5,3%) niezmiennie utrzymuje blisko jedną czwartą rynku (23,7%). Na drugiej pozycji Renault (4 553; +44,6%) wypracował udział w wysokości 14,2%. Trzeci Peugeot (3 310; -16,9%) traci stopniowo udział w rynku (10,3% wobec 13,6% przed rokiem). Czwarty Ford (2 877) ściga się z Volkswagenem (2 814). Najpopularniejsze modele to Ducato (4852), Master (3816), Boxer (1853) i Transity 1298 (cała rodzina 2440)

Nowe autobusy o DMC>3,5T
W grupie autobusów zarejestrowano 106 szt. i wrzesień był kolejnym miesiącem wysokiego wzrostu w porównaniu rok do roku (+49,3%; +35szt.). Było to jednak mniej niż w sierpniu o 37szt (-25,9% m/m). Wśród nich było 61 autobusów powyżej 16t, podczas gdy przed rokiem 24 szt.. Utrzymywały się znaczące realizacje kontraktów w grupie autobusów miejskich.

Od początku roku zarejestrowano 1 111 nowych autobusów pow. 3,5t. Jest to więcej o 259 szt. (30,4%) niż w analogicznym czasie ub.r. wśród nich 624 szt. o DMC powyżej 16t. (+26,6%).

Od początku roku MERCEDES wypracował udział 41,9% i zarejestrował 465 autobusów wliczając wszystkie podwozia sprintera zabudowane przez inne firmy, wśród których najwięcej zarejestrował MERCUS 89szt, AUTO CUBY – 53 i CMS-AUTO – 46. Na kolejnych miejscach w ogólnym rankingu drugie miejsce zajmuje SOLARIS – 163 szt. (+22,6%) zachował 14,7% udz. Trzeci jest SOLBUS, dostarczył nabywcom 87 szt. co przełożyło się na wzrost w skali roku o 97,7% (7,8% udz.).


4trucks.pl / PZPM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL