WITD: Działania kontrolne PASY

WITD: Działania kontrolne PASY

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W środę 10 września inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, po raz kolejny w tym roku, włączyli się do ogólnopolskich działań pod kryptonimem "PASY", których inicjatorem była Komenda Główna Policji.

Celem działań było egzekwowanie stosowania się kierujących i pasażerów do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych inspektorzy ITD skontrolowali 42 pojazdy. Ujawnione podczas tych kontroli naruszenia skutkowały nałożeniem 9 grzywien w drodze mandatów karnych na kierujących pojazdami na łączną kwotę 3800 złotych oraz wszczęciem 7 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmioty wykonujące przewozy drogowe.


4trucks.pl / WITD Gorzów Wlkp.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL