WITD: Działania kontrolne PASY

WITD: Działania kontrolne PASY

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W środę 10 września inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim, po raz kolejny w tym roku, włączyli się do ogólnopolskich działań pod kryptonimem "PASY", których inicjatorem była Komenda Główna Policji.

Celem działań było egzekwowanie stosowania się kierujących i pasażerów do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowania urządzeń do przewozu dzieci.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych inspektorzy ITD skontrolowali 42 pojazdy. Ujawnione podczas tych kontroli naruszenia skutkowały nałożeniem 9 grzywien w drodze mandatów karnych na kierujących pojazdami na łączną kwotę 3800 złotych oraz wszczęciem 7 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmioty wykonujące przewozy drogowe.


4trucks.pl / WITD Gorzów Wlkp.

Przeczytaj też:
Po nocnej kontroli ITD...

Wczoraj, 19 października br., inspektorzy z WITD w Bydgoszczy przeprowadzili nocne działania kontrolne, których celem było wykrywanie niedozwolonych ingerencji w zapisy tachografów.

Przeładowane dostawczaki

Pojazd dostawczy, którym przewożono napoje alkoholowe był przeładowany o ponad 477%.

Pił piwo za kierownicą

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. podczas kontroli drogowej zatrzymali zestaw z nietrzeźwym kierowcą.

Zaawansowane elektroniczne systemy bezpieczeństwa

ZF rozszerza swoją działalność produkcyjną i inżynieryjną w Polsce

Rosja podpisała instrukcję w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych

W Sankt Petersburgu odbyły się rozmowy w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych. Porozumienie Polski i Rosji w sprawie przewozów drogowych

Wiceminister infrastruktury i budownictwa, Jerzy Szmit i wiceminister transportu Federacji Rosyjskiej,  Nikołaj Asauł podpisali 1 kwietnia 2016 r. porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych. ITD kontrolowała pojazdy na A2

W nocy z 25 na 26 marca inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. oraz Delegatury Północno - Zachodniej GITD przeprowadzali kontrole na lubuskim odcinku autostrady A2. Z pękniętą naczepą na niedozwolonym postoju

W dniu 8 lutego inspektorzy z WITD w Gorzowie Wielkopolskim poddali rutynowej kontroli pojazd ciężarowy stojący na parkingu przy stacji PKP. Nagrody za bezpieczną jazdę zamiast mandatów?

Pierwsze wzmianki o odcinkowym pomiarze prędkości pojawiły się już dawno, ale dopiero teraz kierowcy mogą zetknąć się z tym rodzajem pomiaru na swojej drodze.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL