Prezydent podpisał abolicję dla kierowców

Prezydent podpisał abolicję dla kierowców

W czwartek prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych, ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym uchylającą możliwość karania kierujących pojazdami za nieuiszczenie opłaty w ramach systemu viaToll.

Ustawa wejdzie w życie po 3 miesiącach od jej publikacji w Urzędowym Dzienniku Ustaw. Dla wszystkich kierowców, którym grozi kara za zawiniony lub niezawiniony brak opłaty to dobra wiadomość. Aby uniknąć ostatecznie kary i przetrwać czas do dnia wejścia w życie nowych przepisów (w świetle których to właściciel/ posiadacz pojazdu będzie karany) należy zweryfikować stan aktualnego postępowania, wnieść dodatkowe pisma wyjaśniające lub powołać dowody do tej pory nie oceniane przez organ kontrolny. W świetle nowych przepisów wszczęte postępowania w przedmiocie nałożenia kary będą umorzone. W nieco gorszej sytuacji są kierowcy, którym już GITD doręczyło decyzję, wówczas na abolicję nie mogą liczyć z urzędu. Uchylenie niekorzystnej decyzji może nastąpić w drodze skargi złożonej do WSA. Jeżeli jednak termin na jej wniesienie upłynął to pozostaje jeszcze wniosek o umorzenie nałożonej kary.

Najistotniejsze zmiany to:
- obniżenie wysokości kar, np. dla pojazdów osobowych z przyczepą do 250 zł
- wyeliminowanie kar z 3000 zł, obniżenie jej do 1500 zł
- przerzucenie odpowiedzialności za naruszenia uiszczenia myta na właściciela pojazdu
- usunięcie patologicznej możliwość nakładania kary "za każdą bramownicę"
- wprowadzenie przedawnienia karalności naruszeń jeśli GITD nie wszczęło postępowania w ciągu 6 miesięcy od dnia nieuiszczenia opłaty.

Tym sposobem kierowcy będą odpowiadać jedynie za prawidłowe wprowadzenie kategorii pojazdu do urządzenia viaBox, co w praktyce oznacza zadeklarowanie przyczepy, jeśli wydano viaBox dla pojazdu o dmc do 12t.

źródło: http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,50,wrzesien-2014-r-.html


4trucks.pl / www.arena561.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL