W naszym wspólnym interesie

W naszym wspólnym interesie

Podczas 14 Targów części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów, przy wsparciu Inter Cars SA, została powołana do życia Organizacja Pracodawców Motoryzacyjnych Moveo.

Czym jest Moveo? Główną ideą tego przedsięwzięcia jest działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa branży motoryzacyjnej w dwóch aspektach, bezpieczeństwa na drodze i bezpieczeństwa ekonomicznego firm z branży motoryzacyjnej. Inter Cars SA chce, by do organizacji przystąpiło jak najwięcej przedstawicieli, w szczególności warsztatów.

Celem Moveo jest zmniejszenie wypadkowości na drogach poprzez edukację kierowców. Chodzi o uświadomienie konieczności dbania o stan techniczny pojazdów oraz ich poprawną eksploatację. Organizacja będzie starała się też poprawić jej zdaniem przestarzałe przepisy dotyczące stacji kontroli pojazdów oraz wprowadzania procedur w serwisach. Mają one poprawić jakość świadczonych usług i obniżyć koszty, m.in. poprawiając i monitorując naprawy w celu obniżenia ich kosztów.

Można to osiągnąć chociażby poprzez wprowadzenie specjalistycznych systemów informatycznych przeznaczonych dla warsztatu.

Moveo nie będzie obojętne także na sytuację firm z branży motoryzacyjnej. Organizacja chce walczyć z wypaczeniami prawnymi, zbyt wygórowanymi przepisami w stosunku do warsztatów, np. tymi związanymi z ochroną środowiska, przepisami dotyczącymi SKP lub z likwidacją szkód wypadkowych.

- Nie zależy nam na kolejnym stowarzyszeniu, które będzie tylko trwać. My mamy cel biznesowy: poprawę środowiska prawnego, w którym pracujemy i ochronę naszych klientów przed nieuczciwymi praktykami na rynku motoryzacyjnym - mówi Jerzy Maliński z komitetu założycielskiego.

Czym zainteresowane jest Moveo?
Przede wszystkim reformą funkcjonowania SKP. Ta kwestia ważna jest dla całego rynku zarówno osobowego, jak i ciężarowego. Od 2004 roku nie ma poważniejszych regulacji w działaniu SKP, szczególnie zapóźnione jest rozporządzenie zmieniające ceny za badania techniczne i sam cennik regulujący badania. Brak zmian tego rozporządzenia od 10 lat doprowadził do różnego rodzaju patologii podczas badań technicznych, które powodują zanik misji dbania o bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Druga sprawa to uściślenie przepisów likwidacji szkód. Tym aspektem powinni być zainteresowani właściciele serwisów osobowych zajmujących się naprawami powypadkowymi. Dzisiejsza praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych, według naszej opinii, bije w interesy kierowców poprzez takie działania jak zmuszanie do likwidacji szkody całkowitej wystawianie uszkodzonego pojazdu na rynek i handlowanie cudzą własnością przez firmy ubezpieczeniowe bez wiedzy i zgody właścicieli.

Następna sprawa to optymalizacja przepisów dofinasowań dla przedsiębiorców. Widzimy projekty wsparcia rynku, takie jak tworzenie nowych miejsc pracy, których konstrukcja powoduje marnowanie środków i osiąganie krótkoterminowych celów bardzo szkodzących branży w dłuższej perspektywie. Wsparcie jest potrzebne, ale zasady jego udzielania powinny zostać zweryfikowane.

Ostatnia kwestia to szkolenie zawodowe obejmujące zarówno rynek samochodów osobowych, jak i ciężarowych. Praktyki zawodowe w naszej branży to obszar ciągle mało wydajny. Odczuwamy brak profesjonalnie przygotowanych młodych osób, które mogłyby zacząć pracować w zawodach motoryzacyjnych. Chcemy włączyć się do procesu kształcenia młodych kadr.


4trucks.pl / Inter Cars SA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL