Bezpieczny weekend - Ostatni weekend wakacji 2014

Bezpieczny weekend - Ostatni weekend wakacji 2014

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W okresie od 29 do 31 sierpnia inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim włączyli się do ogólnopolskich działań pod kryptonimem "Bezpieczny weekend - Ostatni weekend wakacji", których inicjatorem była Komenda Główna Policji.

Celem działań było zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością w ruchu drogowym w okresie zakończenia wakacji.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych inspektorzy ITD skontrolowali 74 pojazdy. Ujawnione podczas tych kontroli naruszenia skutkowały nałożeniem 24 grzywien w drodze mandatów karnych na kierujących pojazdami na łączną kwotę 9300 złotych oraz wszczęciem 7 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmioty wykonujące przewozy drogowe. Kontrolujący inspektorzy zatrzymali również 2 dowody rejestracyjne w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdów.


4trucks.pl / WITD Gorzów Wlkp.

Przeczytaj też:
Po nocnej kontroli ITD...

Wczoraj, 19 października br., inspektorzy z WITD w Bydgoszczy przeprowadzili nocne działania kontrolne, których celem było wykrywanie niedozwolonych ingerencji w zapisy tachografów.

Przeładowane dostawczaki

Pojazd dostawczy, którym przewożono napoje alkoholowe był przeładowany o ponad 477%.

Pił piwo za kierownicą

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wlkp. podczas kontroli drogowej zatrzymali zestaw z nietrzeźwym kierowcą.

Nie będzie mandatów

Brak papierowej wersji dowodu rejestracyjnego - nowe przepisy

Rosja podpisała instrukcję w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych

W Sankt Petersburgu odbyły się rozmowy w sprawie zasad wykonywania przewozów drogowych. Porozumienie Polski i Rosji w sprawie przewozów drogowych

Wiceminister infrastruktury i budownictwa, Jerzy Szmit i wiceminister transportu Federacji Rosyjskiej,  Nikołaj Asauł podpisali 1 kwietnia 2016 r. porozumienie w sprawie międzynarodowych przewozów drogowych. ITD kontrolowała pojazdy na A2

W nocy z 25 na 26 marca inspektorzy z WITD w Gorzowie Wlkp. oraz Delegatury Północno - Zachodniej GITD przeprowadzali kontrole na lubuskim odcinku autostrady A2. Z pękniętą naczepą na niedozwolonym postoju

W dniu 8 lutego inspektorzy z WITD w Gorzowie Wielkopolskim poddali rutynowej kontroli pojazd ciężarowy stojący na parkingu przy stacji PKP. WITD: Sobotnie ważenie pojazdów w Łodzi

W dniu 28 marca br. inspektorzy z WITD w Łodzi przeprowadzili kontrole pojazdów wykonujących przewozy drogowe na terenie miasta Łodzi.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL