Bezpieczny weekend - Ostatni weekend wakacji 2014

Bezpieczny weekend - Ostatni weekend wakacji 2014

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W okresie od 29 do 31 sierpnia inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim włączyli się do ogólnopolskich działań pod kryptonimem "Bezpieczny weekend - Ostatni weekend wakacji", których inicjatorem była Komenda Główna Policji.

Celem działań było zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością w ruchu drogowym w okresie zakończenia wakacji.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych inspektorzy ITD skontrolowali 74 pojazdy. Ujawnione podczas tych kontroli naruszenia skutkowały nałożeniem 24 grzywien w drodze mandatów karnych na kierujących pojazdami na łączną kwotę 9300 złotych oraz wszczęciem 7 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmioty wykonujące przewozy drogowe. Kontrolujący inspektorzy zatrzymali również 2 dowody rejestracyjne w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego pojazdów.


4trucks.pl / WITD Gorzów Wlkp.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL