Główny akcjonariusz obejmie akcje Uboat-Line nowej emisji

Główny akcjonariusz obejmie akcje Uboat-Line nowej emisji

Grzegorz Misiąg - założyciel, główny akcjonariusz oraz prezes spółki Uboat-Line obejmie akcje nowej serii D.

Cena emisyjna 4.876.500 akcji to 1,05 zł za sztukę. Wpływy zostaną wykorzystane do sfinansowania potrzeb związanych z rozwojem Spółki oraz zmniejszenia zadłużenia.

Akcje zostaną wyemitowane zgodnie z upoważnieniem do podniesienia kapitału, jakie udzieliło Zarządowi Walne Zgromadzenie w czerwcu 2012 r.

- Uboat-Line bardzo szybko się rozwija, co wiąże się z zapotrzebowaniem na środki finansowe. Wpływy z emisji pozwolą spółce spłacić obligacje, a także kontynuować inwestycje w projekty rozwojowe - powiedział Grzegorz Misiąg.

W pierwszym półroczu przychody spółki Uboat-Line, notowanej na NewConnect, wyniosły 34,67 mln zł, czyli aż o ponad 60% rok do roku. Spółka po raz pierwszy podała też wyniki skonsolidowane, uwzględniające osiągnięcia Uboat Logistics, która rozpoczęła działalność operacyjną na początku roku. Skonsolidowane przychody wyniosły 35,63 mln zł.

Uboat-Line specjalizuje się w obsłudze firm transportowych. Misja spółki brzmiąca "Wspieramy i organizujemy transport" oznacza dążenie do przygotowania jak najbardziej kompleksowej oferty dla swoich partnerów. Uboat-Line ma się rozwijać zarówno organicznie, jak i przez akwizycje.
Jednostkowe przychody spółki wyniosły w I-II kwartale 36,67 mln zł wobec 21,43 mln zł przed rokiem. W samym II kwartale wzrosły o ok. 63% do 17,42 mln zł. Skonsolidowane przychody w I półroczu 2014 r. wyniosły 35,63 mln zł.

Jednostkowy zysk netto spółki wyniósł 117 tys. zł w samym II kwartale i 949 tys. zł w I półroczu. Wynik skonsolidowany Grupy jest obciążony kosztami uruchomienia nowych projektów, dlatego jest niższy od jednostkowego i w I połowie roku wyniósł 563 tys. zł.

W lipcu Uboat-Line przedstawił Plan Rozwoju na lata 2014-2017. Zgodnie z nim skonsolidowane przychody Grupy mają rosnąć w tym okresie w tempie dwucyfrowym.

Uboat-Line jest notowany na rynku NewConnect a jego obligacje na rynku Catalyst. Akcje wchodzą w skład prestiżowego indeksu NC Lead.


4trucks.pl / Uboat-Line SA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL