Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych w lipcu 2014

Pierwsze rejestracje pojazdów użytkowych w lipcu 2014

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: lipiec -2,8%; styczeń - lipiec: +3,0%.

Przyhamowanie sprzedaży w grupie pojazdów użytkowych pow. 3,5t - lipiec był kolejnym miesiącem pokazującym spadek. W ostatnim miesiącu zarejestrowano 1 402 nowe pojazdy. Było to mniej o 2,2% (41 szt.) niż przed rokiem i mniej o 7,2% (109 szt.) niż w czerwcu. Przyczyną tej sytuacji było znaczące wyhamowanie sprzedaży ciągników samochodowych - przeważającej części całej grupy. Razem liczba samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 11,1% (-153szt.). W grupie autobusów lipiec przebiegł korzystnie. Odnotowano ponad 2,5 krotny wzrost rok do roku i 2 krotny w porównaniu z czerwcem br. Zarejestrowano 178 szt. (+169,7%).

Od początku 2014r. przybyło 10 439 nowych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5t zarejestrowanych w Polsce. Skumulowany rezultat jest wyższy o 3,0% niż w analogicznym czasie ub.r.. Można go uznać ciągle za dobry w roku dużej zmiany związanej z wymaganiem normy Euro VI. Segment samochodów ciężarowych zwiększył się w tym czasie o 1,2% do 9 577 szt. (+113) a autobusów o 28,1% do 862 szt. (+189). W obu grupach dużą rolę odgrywały w tym okresie rejestracje limitowanych ilości pojazdów spełniających jeszcze normę Euro V. Zaskakująco dobrze prezentuje się też wzrost ilości pojazdów spełniających już normę Euro VI. Od stycznia do lipca stanowiły one odpowiednio blisko 69%.

W grupie pojazdów używanych sprowadzanych do Polski z zagranicy, od początku roku na drogi wjechało 17 749 pojazdów, o 14,5% więcej niż w analogicznym czasie ub.r. Wśród nich były 15 743 samochody ciężarowe (+15,6%) i 2 006 autobusów (+6,8%). Wśród używanych samochodów ciężarowych niezmiennie utrzymuje się znacznie wyższa dynamika niż jest obserwowana w nowych. Wolumen obu grup pojazdów używanych - samochodów ciężarowych i autobusów - jest zdecydowanie wyższy niż sprzedanych w tym czasie nowych. Odpowiednio 1,6 i 2,3 razy większy.

Łącznie zarejestrowano w lipcu br. 3 744 (+1,1% r/r) nowe i używane pojazdy użytkowe powyżej 3,5 tony, w tym autobusy. Było to niemal tyle samo co miesiąc wcześniej. Od początku roku przybyło 28 188 szt., czyli o 10,0% więcej niż w ciągu siedmiu miesięcy ub.r.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t
Lipiec był najsłabszym miesiącem od początku roku i drugim pokazującym spadek; odnotowano wyraźne przyhamowanie sprzedaży.

Ostatni miesiąc zakończył się na poziomie 1 224 zarejestrowanych pojazdów. Było to mniej o 153 szt. (-11,1%) niż w lipcu ub.r. i mniej niż miesiąc wcześniej o 199 (-14,0%). Przyczyną tej sytuacji było znaczące wyhamowanie sprzedaży ciągników samochodowych do 874 szt. czyli poziomu niższego o 15,6% (-161 szt.) niż w lipcu przed rokiem i o 17,3% (-183 szt.) niż w czerwcu br. Pojazdy spełniające normę Euro VI z rokiem produkcji 2014 stanowiły w lipcu w całej grupie blisko 92%. Wśród ciągników samochodowych udział ich przekroczył 97%.

Wśród pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1 056 samochodów najcięższych powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich mniej o 14,6% (-180) niż w lipcu ub.r., i o tyle samo mniej niż
w czerwcu br.

Firmy rejestrujące na regon kupiły 1 031 pojazdów ciężarowych, tj. o 231 szt. (-18,3%) mniej niż miesiąc wcześniej i mniej niż przed rokiem o 11%. Udział pojazdów kupionych w leasingu czy CFM obniżył się do 70,6% wszystkich rejestracji. Ze względu na mały wolumen zakupów klientów indywidualnych (193 szt.) (w tym prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych) wzrost w tej grupie o blisko 20% w porównaniu do czerwca br. nieznacznie podreperowało ogólną liczbę rejestracji w ostatnim miesiącu.

W grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w lipcu 2014r. w rankingu marek na pierwszym miejscu DAF (306; +12,1%), teraz on jako jedyny w pierwszej piątce zwiększył rejestracje w porównaniu z lipcem ub.r. i w odniesieniu do czerwca br. (+20,5%). Na drugim MERCEDES-BENZ (209; -17,4%). Na trzecim ex aequo MAN (171; -34,7%) i VOLVO (171; -10%) a za nimi SCANIA (157; -19,5%).

W ciągu siedmiu miesięcy 2014r. przybyło 9 577 nowych samochodów ciężarowych o DMC powyżej 3,5t zarejestrowanych w Polsce. Segment samochodów ciężarowych zwiększył się w tym czasie o 1,2% (+113 szt.), dużą rolę odgrywały w tym okresie rejestracje limitowanych ilości pojazdów spełniających jeszcze normę Euro V. Stopniowo wzrasta ilość pojazdów spełniających już normę Euro VI. Stanowiły one od stycznia do lipca br. 68,5%. Skumulowany rezultat można uznać ciągle za dobry w roku dużej zmiany związanej z wymaganiem normy Euro VI.

Popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton w tym czasie wyniósł 8 325 nowe pojazdy (+3,4% r/r). Ich udział w rynku po siedmiu miesiącach roku utrzymuje się na poziomie 87% czyli o 2 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Liczba ciągników samochodowych (pow.16t) w tym czasie, zwiększyła się o 3,5% w skali roku do poziomu 6 976 szt.

Od początku roku wzrost w rejestracjach samochodów ciężarowych wypracowały firmy, które odebrały 8 472 pojazdy, czyli przypadło na nie 88,5%. W leasingu lub poprzez firmy CFM odebrano ponad 74% wszystkich zarejestrowanych w tym czasie samochodów ciężarowych, czyli ponad 7,1 tys. sztuk. Klienci indywidualni ( w tym prowadzący działalność gospodarczą osób fizycznych) zarejestrowali od początku roku ponad 1,1 tys. samochodów, o jedna piątą mniej niż w analogicznym czasie w ub.r.

W rankingu marek od początku roku liderem jest MERCEDES-BENZ, który zarejestrował 1 741 szt. o 7,2% więcej niż w analogicznym czasie 2013r. utrzymał 18,2% rynku. Ciągle druga pozycja nie ulega zmianie i należy do marki MAN - 1 657 pojazdów to o 0,9% więcej w skali roku. Na trzecim miejscu, zmiana i po dobrych wynikach ostatniego miesiąca znalazł się tu DAF - z liczbą 1 612 zarejestrowanych pojazdów i pomimo spadku w porównaniu do analogicznego okresu w ub.r. (-18,1%). VOLVO czwarte (1506) z najwyższym wśród pierwszej piątki, procentowym wzrostem w skali roku (+24%). SCANIA piąta – 1 392 szt. (-1,2%).

Nowe samochody ciężarowe o DMC >= 16t
Wśród pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1 056 samochodów najcięższych powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich mniej o 14,6% (-180) niż w lipcu ub.r., i o tyle samo mniej niż w czerwcu br. Od początku roku popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton w tym czasie wyniósł 8 325 nowe pojazdy (+3,4% r/r). Ich udział w rynku po siedmiu miesiącach roku utrzymuje się na poziomie 87% czyli o 2 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Liczba ciągników samochodowych (pow.16t) w tym czasie, zwiększyła się o 3,5% w skali roku do poziomu 6 976 szt.

W lipcu 2014r. w grupie najcięższych pojazdów kolejne przetasowania. Pierwszy DAF (302; +14,0%), teraz to on jako jedyny w czołówce firm wypracował wzrost ( w ubiegłym miesiącu w takiej roli było VOLVO). Drugi MERCEDES-BENZ zarejestrował 186 pojazdów (-16,6%). VOLVO trzecie - 171 pojazdów (-10,0%). SCANIA czwarta - 157 szt. (-19,5 r/r) a piąty MAN - 129 (-36,1%).

Po siedmiu miesiącach roku wśród samochodów najcięższych na pierwszy stopień podium przejął DAF (1 561; -16,7%) odrabiając powoli straty z początku roku. MERCEDES-BENZ teraz drugi (1526; 9,8%) a VOLVO trzecie (1495; +24,0%). SCANIA na czwarta (1 392; -1,2%). Pierwsza piątkę zamyka MAN (1246; +1,5%).

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t
W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t zarejestrowano w lipcu 4 044 samochody. Rezultat okazał się zaskakująco dobry, był o 29,5% wyższy niż przed rokiem i 20,1% niż w czerwcu br. Realizacje dużych flotowych kontraktów podciągnęły wyniki. Ostatni miesiąc przyczynił się do wzmocnienia tej części rynku. Od początku roku zarejestrowano 24 703 samochody, tj. więcej o 7,0% (1620 szt.) niż w analogicznym okresie 2013 roku.

W lipcu wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek niezmiennie pierwszy był Fiat. Zarejestrował 783 samochodów, tj. więcej o 15 szt. (+2,0%) licząc rok do roku. Na drugim miejscu po raz pierwszy w tym roku znalazł się Volkswagen z liczbą 651 zarejestrowanych samochodów i imponującym wzrostem o 131,7% rok do roku i 240,8% w porównaniu do czerwca br. Renault z wynikiem 478 wydanych pojazdów (42,3%) było trzecie. W ostatnim miesiącu dzięki realizacji dużych kontraktów flotowych odnotowano najlepszy miesięczny rezultat pierwszych siedmiu miesięcy br. ( w marcu było 4 015szt. ). Trwa dobra passa dla Ducato (463 szt. zarejestrowano w lipcu br. vs 433 przed rokiem) i Mastera (412 vs 240), którego wyprzedziło Caddy (346 vs 90). Dobrze radzili sobie także Boxer (199 vs 155) i Transit (177 vs 107). Przy czym cała rodzina Transitów zakończyła lipiec 2014r. z liczbą 329 zarejestrowanych szt. wobec 159 rok temu.

Od początku roku pierwszy Fiat (5 828; +9,5%) zajął blisko jedną czwartą rynku (23,6%). Na drugiej pozycji Renault (3 483; +41,1%) wypracował ponad 14% udział. Trzeci Peugeot (2 667; -17,1%) utrzymał prawie 11% rynku tracąc jednak ponad 3,1% udziału. Czwarty jest Ford (2 133) i piąty Volkswagen (2 036). Najpopularniejsze modele to Ducato (3 667; +21,5%), Master (2916; +57,1%) i Boxer (1538; -11,8%).

(Uwaga ze względu na zmiany metodologiczne w prezentowaniu danych za lata 2013 i 2014 wynik końcowy w grupie samochodów dostawczych dla kilku marek, m.in. Fiat, Peugeot, Volkswagen w niewielkim stopniu nie są porównywalne)

Nowe autobusy o DMC>3,5T
W grupie autobusów lipiec przebiegł korzystnie. Odnotowano ponad 2,5 krotny wzrost rok do roku i 2 krotny w porównaniu z czerwcem br. Zarejestrowano 178 szt. (+169,7%). Wśród nich były 103 autobusy powyżej 16t, podczas gdy przed rokiem zaledwie 28 szt.. Największy wpływ na wzrost miały realizacje kontraktów w grupie autobusów miejskich i międzynarodowych.

Od początku roku zarejestrowano 862 nowe autobusy. Jest to więcej o 189 szt. (28,1%) niż w analogicznym czasie ub.r. wśród nich 477 szt. o DMC powyżej 16t. (+16%).

Po pierwszych siedmiu miesiącach roku. MERCEDES podniósł swój udział do 45,6% o 8 punktów proc. w skali roku. Zarejestrował 393 autobusy wliczając wszystkie podwozia sprintera zabudowane przez inne firmy, wśród których najwięcej zarejestrował MERCUS 54szt, AUTO CUBY - 42 i CMS-AUTO – 39. Na kolejnych miejscach w ogólnym rankingu drugie miejsce zajmuje SOLARIS - 87 szt. a trzecie SOLBUS - 52.


4trucks.pl / PZPM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL