Rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2014

Rejestracje pojazdów użytkowych pow. 3,5t w czerwcu 2014

Wstępne analizy PZPM na podstawie danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

Rejestracje nowych pojazdów użytkowych: czerwiec -25,2%; styczeń - czerwiec: +3,9%.

Nie ma zaskoczenia - w porównaniu z ubiegłoroczną czerwcową eksplozją w grupie pojazdów użytkowych wystąpił pierwszy spadek w tym roku. W ostatnim miesiącu zarejestrowano 1 511 nowych pojazdów. Było to mniej o 25,2% (510 szt.) niż przed rokiem i mniej o 88 szt niż przed miesiącem. W ubiegłym roku wszyscy chcieli zdążyć przed zmianą wymogów homologacyjnych jak i wymaganych dokumentów do rejestracji (22.06.2013) - teraz nie było już tego czynnika. Spadki rok do roku wystąpiły we wszystkich grupach. Liczba samochodów ciężarowych zmniejszyła się o 24,1% (-451szt.) a autobusów o 40,1% (-59szt.). W porównaniu do maja br. zarejestrowano mniej ciężarówek o 3,4% (-50szt) i autobusów mniej o 30,2% (-38szt.).

W ciągu I półrocza 2014r. przybyło 9 038 nowych pojazdów użytkowych o DMC powyżej 3,5t zarejestrowanych w Polsce. W skali roku to więcej o 3,9%. Wypracowana w I kwartale nadwyżka stopniowo zmniejsza się. Segment samochodów ciężarowych zwiększył się w tym czasie o 3,3% do 8 353 szt. (+266) a autobusów o 6,9% do 685 szt. (+76). W obu grupach dużą rolę odgrywały w tym okresie rejestracje limitowanych ilości pojazdów spełniających jeszcze normę Euro V. Zaskakująco dobrze, zwłaszcza w segmencie samochodów ciężarowych, prezentuje się też wzrost ilości pojazdów spełniających już normę Euro VI. Stanowiły one w I półroczu odpowiednio ok. 65% i 15%.

W grupie pojazdów używanych sprowadzanych do Polski z zagranicy, dynamika po pierwszej połowie roku jest znacznie wyższa niż obserwowana w grupie pojazdów nowych. Od początku roku na drogi wjechało 15 407 sprowadzanych z zagranicy używanych pojazdów, o 16,4% więcej niż w analogicznym czasie ub.r. Wśród nich było 13 642 samochody ciężarowe (+17,8%) i 1 765 autobusów (+6,3%). Używanych samochodów ciężarowych sprowadzono 1,6 razy więcej niż od początku roku sprzedano nowych, a autobusów 2,6 razy więcej. Udział pojazdów spełniających normę Euro VI jest tu śladowy średnio ok. 2% i 1%.

Łącznie zarejestrowano w czerwcu br. 3 748 (-15,2% r/r) nowe i używane pojazdy użytkowe powyżej 3,5 tony, w tym autobusy. Od początku roku przybyło 24 445, czyli o 11,5% więcej niż w ciągu I polowy ub.r.

Nowe samochody ciężarowe o DMC >3,5t
Czerwiec 2014r zakończył się potężnym spadkiem, co było nieuniknione w porównaniu z eksplozją rejestracji w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Zarejestrowano 1 423 samochody ciężarowe; mniej niż przed rokiem o 24,1% (-451 szt.). Najbardziej skurczyły się ilości kompletnych/skompletowanych podwozi samochodów ciężarowych (-44,5%) i specjalnych (-66,1%), najmniej liczba ciągników siodłowych (-11,3%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca spadek nie był już wcale dotkliwy. Dla ciągników wyniósł zaledwie 1,9% (-20szt) i 8,2% (-31szt.) dla podwozi samochodów ciężarowych. Dobrze rozwija się sprzedaż pojazdów spełniających normę Euro VI z rokiem produkcji 2014. W czerwcu miały one w całej grupie ponad 90% udział. Wśród ciągników samochodowych udział ich przekroczył 94%.

Wśród pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1 236 samochodów najcięższych powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich mniej o 23,2% (-374) niż w czerwcu ub.r., i mniej o 2% (-25) niż w maju br.

Firmy rejestrujące na regon kupiły 1 262 pojazdy ciężarowe, o 71 sztuk mniej niż miesiąc wcześniej. Wystąpił po raz pierwszy w tym roku spadek (-21,1%) liczony w porównaniu do analogicznego miesiąca ub.r. Udział pojazdów kupionych w leasingu czy CFM obniżył się do 73% wszystkich rejestracji. Uwagę klientów indywidualnych (w tym prowadzących działalność gospodarczą osób fizycznych) pozyskało 161 sztuk (-41,2% r/r i +15% m/m).

W grupie samochodów o DMC powyżej 3,5t w czerwcu 2014r. w rankingu marek na pierwszym miejscu Volvo (286; +4,4%), które jako jedyne w pierwszej piątce zwiększyło rejestracje w porównaniu z czerwcem ub.r. Na drugim DAF (254; -33,9%) i na trzecim z umiarkowanym spadkiem MAN (237; -4,4%). Czwarty MERCEDES-BENZ (223; -32,4%) i piąta SCANIA (176; -43%).

W ciągu I półrocza 2014r. przybyło 8 353 nowe samochody ciężarowe o DMC powyżej 3,5t zarejestrowanych w Polsce. Wypracowana w I kwartale nadwyżka stopniowo zmniejsza się. Segment samochodów ciężarowych zwiększył się w tym czasie o 3,3% (+266 szt), dużą rolę odgrywały w tym okresie rejestracje limitowanych ilości pojazdów spełniających jeszcze normę Euro V. Zaskakująco dobrze, zwłaszcza w segmencie samochodów ciężarowych, prezentuje się też wzrost ilości pojazdów spełniających już normę Euro VI. Stanowiły one w I półroczu średnio ok. 65%

Popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton w tym czasie wyniósł 7 269 nowe pojazdy (+6,7% r/r). Ich udział w rynku po sześciu miesiącach roku wyniósł 87,0% czyli o 2,8 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Liczba ciągników samochodowych w tym czasie, zwiększyła się o 6,9% w skali roku do poziomu 6 108 szt.

Od początku roku wzrost w rejestracjach samochodów ciężarowych wypracowały firmy, które odebrały 7 441 pojazdów, czyli przypadło na nie 89,1%. W leasingu lub poprzez firmy CFM odebrano blisko 75% wszystkich zarejestrowanych w tym czasie samochodów ciężarowych, czyli ponad 6,2 tys. sztuk. Klienci indywidualni ( w tym prowadzący działalność gospodarczą osób fizycznych) zarejestrowali od początku roku ponad 900 samochodów, o jedna piątą mniej niż w analogicznym czasie w ub.r.

W I półroczu w rankingu marek liderem jest MERCEDES-BENZ, który zarejestrował 1 532 szt. o 11,7% więcej niż w analogicznym czasie 2013r. utrzymał 18,34% rynku. Druga pozycja nie uległa zmianie i należy do marki MAN - 1 486 pojazdów to o 7,7% więcej w skali roku. Na trzecim miejscu, po dobrych wynikach ostatniego miesiąca znalazło się VOLVO - z liczbą 1 335 zarejestrowanych pojazdów (+30,2%). SCANIA zjechała na piąte miejsce – 1 235 szt. (+1,7%). Przed nią czwartą pozycję utrzymał DAF - 1 306 (-22,9%).

Nowe samochody ciężarowe o DMC >= 16t
Wśród pojazdów ciężarowych zarejestrowano 1 236 samochodów najcięższych powyżej 16 ton (kompletnych podwozi i ciągników razem). Było ich mniej o 23,2% (-374) niż w czerwcu ub.r., i mniej o 2% (-25) niż w maju br. Liczba zarejestrowanych wśród nich ciągników (1 056 szt.) była mniejsza niż przed rokiem o 131 sztuk (-11%). W I połowie roku popyt na samochody najcięższe pow. 16 ton wyniósł 7 269 nowych pojazdów (+6,7% r/r). Ich udział w rynku po sześciu miesiącach roku wyniósł 87,0% czyli o 2,8 pkt. proc. więcej niż przed rokiem. Liczba ciągników samochodowych o tonażu 16 ton i więcej zwiększyła się o 7% w skali roku do poziomu 6 102 szt..

W czerwcu 2014r. w grupie najcięższych pojazdów kolejne przetasowania. Pierwsze VOLVO (283; +4,4%), które jako jedyne w czołówce firm wypracowało wzrost. Drugi DAF zarejestrował 247 pojazdów (-30,2% r/r). MERCEDES-BENZ tym razem trzeci z liczbą 193 pojazdów (-31,3% r/r). SCANIA przed miesiącem trzecia teraz na czwartej pozycji dostarczyła 176 szt. (-43 r/r). Piąty MAN - 171 (-13,6%).

Po I połowie roku wśród samochodów najcięższych, triumfuje MERCEDES-BENZ (1 340; +14,8%), drugie VOLVO (1324; +30,3%) i trzeci DAF (1259; -21,8%). SCANIA na czwartym miejscu (1 235; +1,7%), jako ostatnia przekroczyła poziom 1 200 pojazdów.

Nowe samochody dostawcze o DMC<=3,5t
W grupie samochodów dostawczych do 3,5 t zarejestrowano w czerwcu 3 363 samochody. Było to mniej o 8,2% niż w analogicznym miesiącu przed rokiem i mniej niż w poprzednim o 5,3%. Mimo trzech słabszych miesięcy (styczeń, kwiecień i czerwiec) w pierwszej połowie roku zarejestrowano więcej o 3,5% (695 szt.) niż w analogicznym okresie 2013 roku - łącznie 20 656 samochodów.

W czerwcu wśród samochodów dostawczych w klasyfikacji marek niezmiennie pierwszy był Fiat. Zarejestrował 741 samochodów, mniej o 42 szt. (-5,4%) licząc rok do roku. Na drugim miejscu Renault z wynikiem 614 wydanych pojazdów. Odnotowało ono najwyższy w pierwszej piątce wzrost rok do roku o 36,4%. Trzeci był Ford – wydał swoim klientom 307 samochodów. Było to więcej niż przed rokiem (+24,8%) i przed miesiącem (+1,3%).
W pierwszej połowie roku pierwszy Fiat (5 045; +10,8%) zajął blisko jedną czwartą rynku (24,4%). Na drugiej pozycji Renault (3 006; +41,0%) wypracował ponad 14% udział. Trzeci Peugeot (2 269; -21,8%) utrzymał prawie 11% rynku tracąc jednak ponad 3,5% udziału.

(Uwaga ze względu na zmiany metodologiczne w prezentowaniu danych za lata 2013 i 2014 wynik końcowy w grupie samochodów dostawczych dla kilku marek, m.in. Fiat, Peugeot, Volkswagen w niewielkim stopniu nie są porównywalne)

Nowe autobusy o DMC>3,5T
W czerwcu br. zarejestrowano 88 nowych autobusów. Było to poniżej średniego miesięcznego poziomu obecnego roku. Mniej o 59 (-40,1%) niż w czerwcu przed rokiem i mniej o 38 (-30,2%) niż w maju br. Wśród nich bylo 7 autobusów powyżej 16t, podczas gdy przed rokiem 49 szt.

Od początku roku zarejestrowano 685 nowych autobusów. Jest to więcej o 76 szt. (12,5%) niż w analogicznym czasie ub.r.

Po I połowie roku. MERCEDES nieznacznie podniósł swój ni tak wysoki udział do 45,7%. Zarejestrował 313 autobusów wliczając wszystkie podwozia sprintera zabudowane przez inne firmy, wśród których najwięcej zarejestrował MERCUS 47szt, CMS-AUTO – 38, następnie AUTO CUBY - 36. Na kolejnych miejscach w ogólnym rankingu drugie miejsce zajmuje SOLARIS – 83 szt. a trzecie SOLBUS – 52.


4trucks.pl / PZPM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL