Pierwsze rejestracje przyczep i naczep w maju 2014 roku

 Pierwsze rejestracje przyczep i naczep w maju 2014 roku

Analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów (MSW).

Według wstępnych danych w maju 2014r. zarejestrowano 5 631 nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów. Oznacza to spadek całej grupy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 3,9% (-226szt.), który był jeszcze głębszy licząc rok do roku -21% (-1 498 szt). Kontynuowany jest dynamiczny wzrost w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. W maju wyróżniono ich 1 516, czyli więcej o 36,1% niż w maju ub. roku i niemal dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej. Grupa ta zajęła 26,9% rynku. W pozostałych podobnie, jak we wcześniejszych miesiącach odnotowano zdecydowane spadki. Przyczep lekkich, na które przypadło 54,9% rynku, zarejestrowano 3 093 tj. mniej o 34,5% niż przed rokiem a przyczep rolniczych 560 (-20% r/r; 8,5% udz.). Należy jednak przypomnieć, że ubiegłoroczny poziom rejestracji w maju i czerwcu był jednak wyższy niż to by wynikało z aktualnej wówczas koniunktury. Przyspieszone wtedy rejestracje obserwowano z powodu likwidacji przepisu o uproszczonej rejestracji jednej sztuki, wdrożonego pod koniec czerwca. W związku z tym obecny spadek, na który najsilniejszy wpływ ma najliczniejsza ale słabnąca grupa przyczep lekkich (54,9% udz.), byłby mniejszy.

Od początku roku zarejestrowano 24 722 przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów, tj. mniej o 8,4% niż w analogicznym okresie ub.r. W tym czasie grupa przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t zwiększyła się o 36,9% do poziomu 7 548 szt. Liczba nowych rejestracji przyczep lekkich wyniosła 13 007 (-19,5%).

Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t
W ostatnim miesiącu kontynuowany był dynamiczny wzrost w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. W maju wyróżniono ich 1 516, tj. więcej o 36,1% licząc rok do roku i niemal dokładnie tyle samo co miesiąc wcześniej.

Po pięciu miesiącach roku w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t, na szczycie rankingu marek, na pierwszej pozycji jest KRONE. Marka ta zarejestrowała 1 824 pojazdy i odnotowała 40,6% wzrost w skali roku, a jej udział w tej grupie wynosi 24,2% rynku. Na drugim miejscu również bez zmiany jest SCHMITZ CARGOBULL z liczbą 1 523 przyczep i naczep, dających mu 20,2% udział. Jego tempo wzrostu wyniosło 21,1%. Trzecią lokatę zajmuje WIELTON, który w tym czasie zarejestrował 1 047 pojazdów o DMC pow. 3,5t, co przełożyło się na 13,9% udział. Było to więcej o 47,9% niż w analogicznym czasie ub.r. Jeszcze wyższe tempo wzrostu 58% w skali roku, wypracował czwarty na liście KOEGEL, który zarejestrował 684 pojazdy. Dzięki temu uzyskał 9,1% rynku.

W sumie, licząc na koniec każdego miesiąca, od stycznia do maja z rejestracją czasową pozostało w polskich rejestrach 1 126 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli więcej o 7,3% niż przed rokiem. W przeważającej części pojazdy te zostały przeznaczone dla zagranicznych odbiorców. Wśród nich na czele jest Wielton - 795 szt., który dystansuje następne MEGA (81 szt.), Bodex (78 szt.) i Trailis (63szt.).

Wśród naczep o DMC pow. 3,5t, których zarejestrowano od początku roku 6 779 szt., największą grupę - 4 077 szt. stanowiły zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych platformy i skrzynie (w tym w przeważającej części zabudowy kurtynowe i skrzyniowe w tym skrzyniowo-plandekowe). Stanowiły one łącznie 60,1%. W ciągu pięciu pierwszych miesięcy roku zarejestrowano ich o 36,4% więcej niż w analogicznym okresie 2013r. W grupie 994 furgonów było m.in. 720 chłodni, o 37 sztuk więcej niż przed rokiem, 98 izoterm (+31%) oraz 114 naczep z zabudową uniwersalną, czyli 2 razy więcej niż przed rokiem. Kolejną grupę wśród naczep ciężarowych pow. 3,5t stanowiły wywrotki - 910 szt., tj. więcej o 67,3% niż w ub.r.

Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t ponad 83% stanowiły przyczepy kurtynowe i skrzyniowe (podrodzaj platforma lub skrzynia). Od początku roku zarejestrowano ich 640, tj. więcej o blisko 80% (+283szt.) niż w takim samym czasie ub. roku.

Nowe przyczepy lekkie
W maju 2014 r. zarejestrowano 3 093 nowych przyczep lekkich. Jest to mniej o 34,5% (1 627 szt.) niż przed rokiem i mniej niż miesiąc wcześniej o 7,5% (249 sztuk). Należy jednak przypomnieć, że ubiegłoroczny poziom rejestracji przyczep lekkich od kwietnia do czerwca był jednak wyższy niż to by wynikało z aktualnej wówczas koniunktury. Obserwowano wtedy przyspieszanie sprzedaży z powodu likwidacji przepisu o uproszczonej rejestracji jednej sztuki, wdrożonego pod koniec czerwca. Gdyby nie ten podwyższony poziom, obecny spadek w grupie przyczep lekkich mógłby być mniejszy.

Od początku roku zarejestrowano 13 007 przyczep lekkich, tj. mniej o 19,5% niż w ciągu pięciu pierwszych miesięcy 2013r. Najwięcej zarejestrowano przyczep lekkich marki BORO - 3 679 szt., następnie TEMA - 2 263 i NEPTUN-SORELPOL - 1286 oraz grupa BRENDERUP - THULE TRAILERS - 1106. Ze względu na ubiegłoroczną zmianę przepisów dotyczącą dopuszczeń jednostkowych, wskaźniki zmiany poszczególnych marek mogą nie odzwierciedlać faktycznego wzrostu lub spadku. Nie można wykluczyć, że w poprzednich latach część ich pojazdów zostało zarejestrowanych pod marką SAM, która utrzymywała ok 40% rynku.

Dodatkowo od stycznia do maja, 249 przyczep lekkich pozostawało na rejestracji czasowej licząc razem na koniec każdego miesiąca. Przed rokiem było ich 2 665 (w tym 88,4% SAM). Z dużym prawdopodobieństwem w przeważającej części przyczepy te mogły być skierowane do odbiorców zagranicznych.


4trucks.pl / Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL