20 lat leasingu w Polsce - Raport Związku Polskiego Leasingu

20 lat leasingu w Polsce - Raport Związku Polskiego Leasingu

W ostatnich 20 latach leasing w Polsce istotnie zyskał na znaczeniu.

Z czysto podręcznikowego pojęcia stał się docenianym przez przedsiębiorców produktem finansowym traktowanym na równi z kredytem bankowym. Obecnie polski sektor leasingowy zajmuje 8. miejsce pod względem udziału w rynku europejskim. W ostatnich latach nawet co trzecia ruchomość w Polsce była finansowana leasingiem. To kluczowe wnioski Raportu "20 lat leasingu w Polsce" opublikowanego przez Związek Polskiego Leasingu. Publikacja ta jest unikalnym podsumowaniem 20 lat branży leasingowej.

Raport został przygotowany przez ekspertów Związku Polskiego Leasingu przy współpracy merytorycznej m.in. Konfederacji Lewiatan oraz Związku Banków Polskich.

- Mijające 20 lat to dla Związku Polskiego Leasingu zarazem historia narodzin i dynamicznego rozwoju leasingu w Polsce. W ciągu tego okresu rynek uległ ogromnym przeobrażeniom. Z pojęcia czysto podręcznikowego leasing stał się powszechnie znaną usługą finansującą co trzecią ruchomość w Polsce.
Wzrost znaczenia leasingu jako instrumentu finansowania inwestycji, dziś docenianego przez przedsiębiorców na równi z kredytem bankowym, stworzenie przepisów, które wpłynęły na wzrost bezpieczeństwa i przejrzystości obrotu gospodarczego, stałe podnoszenie poziomu jakości oferowanych usług przez firmy członkowskie, stawienie czoła spadkowym trendom na europejskim rynku leasingu, a w konsekwencji rosnące znaczenie Polski w finansowaniu inwestycji na naszym kontynencie, to tylko kilka z wielu osiągnięć na które patrzymy dziś z dumą. - powiedział Przewodniczący Komitetu Wykonawczego ZPL Arkadiusz Etryk.


Ponad czterokrotny wzrost wartości przedmiotu leasingu
Początki rynku leasingu są związane z pierwszymi wolnymi wyborami i kształtowaniem się gospodarki wolnorynkowej. Wraz z narodzinami wolnego rynku pojawiły się pierwsze firmy leasingowe i pierwsze transakcje leasingowe. Początki polskiego rynku leasingu były niezwykle trudne nie tylko dlatego, iż gospodarka wolnorynkowa dopiero budziła się do życia, ale także z uwagi na niezwykle utrudniony dostęp do finansowania. W 1995 roku na rynku funkcjonowały 63 firmy leasingowe, a wartość oddanych do użytkowania przedmiotów wyniosła 1,5 mld zł. Średnia wartość zawartych transakcji wyniosła wówczas 30,8 tys. zł. Leasing był wówczas tzw. umową nienazwaną. Po upływie kolejnych 5 lat zdefiniowano leasing w Kodeksie cywilnym, gdzie określono podstawowe prawa i obowiązki stron umowy. W kolejnych latach pojęcie leasingu pojawiło się w ustawach podatkowych i w ustawie o rachunkowości. Wejściu Polski do Unii Europejskiej towarzyszył dynamiczny rozwój rynku. Wzrosty rynku w latach 2007 - 2008 o 30-50% potwierdzały wielki potencjał polskiego rynku leasingu. Nadejście kryzysu na rynkach finansowych zahamowało także obroty w branży leasingowej. Na szczęście nie na długo. Według danych GUS w 2012 roku ilość przedmiotów będących w użytkowaniu wyniosła 1 mln 143 tys. sztuk, a podmiotów korzystających z usługi leasingu - 387 tys., czyli ok. 70% wszystkich firm wykorzystujących kredyt bankowy jako źródło finansowania działalności. W 2013 r. firmy leasingowe sfinansowały transakcje o rekordowej wartości 35 mld. zł., a łączna wartość przedmiotów znajdujących się w posiadaniu klientów firm leasingowych wyniosła 64,5 mld. zł. W porównaniu do początków rynku wzrosła także średnia wartość przedmiotu leasingu z 30,7 tys. do 137 tys.zł.

Polska - ósmy rynek leasingowy Europy
- Na przestrzeni dwudziestu lat działalności ZPL polski rynek leasingu znacznie poprawił swoją pozycję na tle Europy. Także dzięki ścisłej współpracy z europejską organizacją zrzeszającą związki leasingowe - Leaseurope rośnie renoma Polski, jako jednego z liderów regionu. Obecnie Polska plasuje się na 8. miejscu pod względem udziału w rynku europejskim, przed wszystkimi państwami postkomunistycznymi (oprócz Rosji) i m.in. Austrią, Belgią, Hiszpania, Finlandią, Holandią i Norwegią. - podkreślił Dyrektor Generalny ZPL Andrzej Sugajski.

Leasing najbardziej popularny wśród MŚP
Przedstawione w Raporcie wyniki badania nastrojów wśród przedsiębiorców potwierdzają, że właściciele firm patrzą w przyszłość z optymizmem i deklarują większą skłonność do inwestowania. Leasing jest nadal najczęściej wybieraną przez nich zewnętrzną formą finansowania. Również branża leasingowa spodziewa się kolejnych wzrostów obrotów na rynku, które pozwolą przebić kolejną magiczną barierę 40 mld. zł. Doskonałe wyniki zeszłego roku i prognozy na rok bieżących stanowią dobry prognostyk dla całej gospodarki.
Od początku istnienia polskiego rynku leasingu niewiele się zmieniła struktura firm korzystających z usług leasingu, na którym w dalszym ciągu dominują Mikroprzedsiębiorstwa i firmy z sektora MŚP. Badania "Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012" Konfederacji Lewiatan potwierdzają, że leasing jest najpopularniejszym instrumentem zewnętrznego finansowania wśród mikroprzedsiębiorstw oraz firm sektora MŚP
Badania pokazują, że przedsiębiorstwa korzystające z leasingu, to firmy działające przede wszystkim na dużych, stale rosnących rynkach budujące swoją pozycję konkurencyjną przede wszystkim na jakości, a nie na cenie, chętnie inwestujące w innowacje, otwarte na świat zewnętrzny.

Inauguracja Raportu odbyła się podczas jubileuszowej Gali z okazji dwudziestolecia Związku Polskiego Leasingu, która miała miejsce 28.05.2014. Wzięli w niej udział przedstawiciele sektora leasingowego, bankowego, administracji publicznej, eksperci oraz partnerzy ZPL. Partnerami publikacji są: Partner główny obchodów 20-lecia PZU SA, Partner obchodów 20-lecia Biuro Informacji Kredytowej S.A., Partner publikacji MDDP sp. z o.o. oraz Partner publikacji Cassiopae.

Więcej na temat narodzin i rozwoju polskiego rynku leasingu, perspektyw jego rozwoju i towarzyszących temu nastrojów przedsiębiorstw, a także sylwetki polskich leasingobiorców i ich nastawienia do źródeł finansowania inwestycji dowiecie się Państwo z Raportu "20 lat leasingu w Polsce". Pełna treść raportu została udostępniona na stronie internetowej ZPL pod adresem www.leasing.org.pl


4trucks.pl / Związek Polskiego Leasingu

Przeczytaj też:
Co nowego w leasingach

Branża leasingowa odnotowała 17,1 % dynamikę Finansowanie transportu ciężkiego w 2015 roku

Miniony rok branża transportowa może zaliczyć do udanych. Polski rynek leasingu na 6. miejscu w Europie

Europejski rynek leasingu w pierwszej połowie br. osiągnął 9,2 proc. dynamikę przy 140,5 mld euro wartości inwestycji sfinansowanych w tym okresie. Transport ciężki nie ma lekko, czyli o finansowaniu pojazdów ciężarowych

Najnowsze dane rynkowe pokazują, że przedsiębiorstwa zajmujące się transportem ciężarowym systematycznie się rozwijają i coraz więcej inwestują. Polski leasing na ścieżce wzrostu

Znaczenie leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce systematycznie rośnie. Zmiany we władzach Związku Polskiego Leasingu

Przedstawiciele firm członkowskich zasiadający w Komitecie Wykonawczym ZPL, podczas ostatniego posiedzenia, powierzyli Wojciechowi Rybakowi, prezesowi Millenium Leasing stanowisko przewodniczącego KW ZPL. Nowe prawo o ruchu drogowym nie poprawi bezpieczeństwa

Kolejna nowelizacja prawa drogowego zmierza do tego, aby można było legalnie nakładać kary na osoby i przedsiębiorców, którzy nie naruszają przepisów, polegających na przekroczeniu prędkości w ruchu drogowym. Leasing przyszłością logistyki

Do niedawna walkę o klienta w branży intralogistycznej toczono przede wszystkim na froncie technologicznych innowacji. Nieprzerwany wzrost na rynku leasingu

Polska branża leasingowa 2014 rok zaliczyła do udanych.

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL