Zakazy ruchu

Zakazy ruchu

Ograniczenia w ruchu w dniach 30 kwietnia - 3 maja.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) w dniach:

- 30 kwietnia od godziny 18:00 do godziny 22:00,
- 1 maja od godziny 8:00 do godziny 22:00,
- 2 maja od od godziny 18:00 do godziny 22:00,
- 3 maja od godziny 8:00 do godziny 22:00,

obowiązywał będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton.


4trucks.pl / GDDKiA

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL