Grupa Michelin publikuje wyniki za I kwartał 2014 r.

Grupa Michelin publikuje wyniki za I kwartał 2014 r.

W pierwszym kwartale 2014 r. Grupa Michelin odnotowała sprzedaż na poziomie 4,8 miliardów euro, co jest zgodne z założeniami firmy na bieżący rok.

Na wyniki Grupy pozytywnie wpływa poprawiająca się sytuacja na rynku sprzedaży opon.

W pierwszym kwartale 2014 r. Grupa odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Poprawa wyników jest efektem dobrej sprzedaży opon marki Michelin, wzrostu produkcji samochodów osobowych i związanej z tym sprzedaży opon na pierwsze wyposażenie oraz wzrostów w segmentach ciężarowym, rolniczym, jednośladów i lotniczym.

Mimo wzrostu wolumenu sprzedaży na wynik finansowy Grupy negatywny wpływ miały kursy walutowe, zwłaszcza umocnienie euro w stosunku do innych walut.

Perspektywa na 2014 rok
Zgodnie z oczekiwaniami w pierwszym kwartale 2014 r. popyt na opony szybko rósł na wszystkich rynkach z wyjątkiem Europy Wschodniej. Michelin podtrzymuje prognozę planowanego wzrostu sprzedaży w całym 2014 r. o 3%.

Grupa Michelin zamierza poprawić uzyskiwaną marżę, zachowując równowagę pomiędzy polityką cenową a kosztami surowców. Konkurencyjność Grupy jest utrzymywana zgodnie z założeniami.

Michelin podtrzymuje swoje cele na 2014 r. – wzrost zysku operacyjnego, uzyskanie wskaźnika ROCE na poziomie ponad 11% i osiągnięcie ponad 500 mln euro dodatnich przepływów pieniężnych, utrzymując jednocześnie wydatki inwestycyjne na poziomie 2 mld euro.


4trucks.pl / Michelin Polska

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL