Kontrola jakości serwisów gwarancją bezpieczeństwa i mobilności floty

Kontrola jakości serwisów gwarancją bezpieczeństwa i mobilności floty

Zarządzanie flotą w przedsiębiorstwach to spore wyzwanie dla Fleet Managerów.

Często, gdy flota sięga kilkudziesięciu aut, trudno jest kontrolować wszystko bardzo dokładnie. Niemożliwe jest chociażby pełne monitorowanie jakości serwisowania aut, a to jedna z kluczowych kwestii wpływających na mobilność floty. Dlatego też coraz popularniejsze w Polsce jest zarządzanie zewnętrzne.

Proces kontroli jakości serwisów składa się z kilku elementów. Przede wszystkim każda usługa serwisowa przechodzi proces autoryzacji za pośrednictwem platformy internetowej, przy użyciu której serwisy współpracujące z firmą CFM wprowadzają na bieżąco zgłoszenia napraw do akceptacji. Na tym etapie dokonywana jest weryfikacja merytoryczna zakresu naprawy, a także akceptacja kosztów. Dodatkowo, LeasePlan po otrzymaniu faktury od serwisu za wykonaną usługę, dokonuje ponownego sprawdzenia, czy koszty naprawy i jej zakres zgadzają się z poczynionymi wcześniej ustaleniami i nadaną autoryzacją.

Ważnym elementem procesu monitorowania jakości i kosztów związanych z serwisowaniem, są kontrole dokonywane przez naszych mobilnych rzeczoznawców. Odwiedzają oni współpracujące z firmą serwisy bez zapowiedzi, co pozwala na dokładniejszą weryfikację sposobu serwisowania - mówi Michał Cierniak, zastępca dyrektora operacyjnego, LeasePlan Fleet Management Polska. - Weryfikowane są zarówno serwisy świadczące usługi napraw powypadkowych, serwisy opon, jak i serwisy dokonujące obsługi technicznej. Serwisy selekcjonowane są do kontroli w oparciu o specjalnie przygotowaną procedurę. Ponadto, w przypadku wizyty w danym serwisie, dokonywana jest weryfikacja nie tylko wybranych pojazdów, ale wszystkich zarządzanych przez LeasePlan aut, które aktualnie się tam znajdują. Badane obszary to m.in. zgodność dokumentacji warsztatowej ze stanem faktycznym, tj. czy kwalifikacja danych elementów do wymiany jest zasadna, np. ze względu na ich zużycie, niesprawność, etc. - tłumaczy Michał Cierniak.

Ważnym aspektem wpływającym na mobilność floty jest również stan i serwis ogumienia. Z punktu widzenia każdego fleet managera bardzo istotne w procesie wymiany ogummienia są zarówno koszty jak i jakość wykonanej usługi. Obsługa większych wolumenów daje firmom CFM dostęp do atrakcyjniejszej cenowo oferty, dzięki czemu firmy korzystające z usług zewnętrznego zarządzania flotą mogą generować oszczędności w swoich budżetach.

- Stworzyliśmy własny Centralny Magazyn Opon i Kół. System przechowywania opon zmienił się z dotychczasowego, gdzie opony magazynowane były w serwisach oponiarskich, na taki, gdzie przechowywane są w Magazynie Centralnym LeasePlan. Takie rozwiązanie pozwala na pełną kontrolę samego procesu wymian opon, jak również lepszą kontrolę parametrów jakościowych - mówi Michał Cierniak z LeasePlan Polska.

Poobsługowa ponowna weryfikacja stanu przekazanych przez serwis opon pozwala w jednolity sposób dokonać oceny ich zużycia. Ponadto przygotowanie i kompletacja opon przed sezonem pozwala uniknąć sytuacji, kiedy użytkownik auta umawia się do serwisu i okazuje się, że opony, które były tam przechowywane po ostatnim sezonie nie nadają się już do założenia, a nie zamówiono jeszcze nowego kompletu. Kolejna korzyść wynikająca z takiego rozwiązania to pełna decyzyjność użytkownika w zakresie miejsca wymiany opon. Użytkownicy mogą za każdym razem dokonać sezonowej wymiany opon w innym serwisie współpracującym z firmą CFM, co stanowi ułatwienie w przypadku, kiedy auto jest użytkowane w innym rejonie miasta lub kraju niż poprzednio.

- W LeasePlan jakość serwisowania jest również badana poprzez ankiety zadowolenia wysyłane do użytkowników po zakończonej wizycie serwisowej. W ten sposób można zwrócić uwagę nie tylko na jakość techniczną wykonywanych usług i zasadność ich kosztów, ale również na jakość obsługi podczas kontaktu serwisu z użytkownikiem - mówi Michał Cierniak, zastępca dyrektora operacyjnego, LeasePlan Fleet Management Polska.

Współpraca z firmami CFM przekłada się na jeszcze lepszą kontrolę stanu floty i zdejmuje z Fleet Managerów obowiązki, które bardzo często są wręcz niemożliwe do wykonania, szczególnie gdy flota rozproszona jest po całej Polsce. Specjaliści z firm CFM dedykowanych do opieki nad Klientem mają możliwość pełnego monitorowania wszystkich aspektów wpływających na mobilność floty, w tym również jakość serwisowania aut, a co za tym idzie pomagają także optymalizować koszty jej utrzymania.


4trucks.pl / LeasePlan Fleet Management Polska

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL