Doroczne podsumowanie wyników Grupy DSV

Doroczne podsumowanie wyników Grupy DSV

W połowie marca 2014 roku w kopenhaskim Radissonie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy koncernu transportowo-logistycznego DSV A/S.

Przedstawiciele rady nadzorczej podsumowali dokonania w 2013 roku oraz przedstawili plany na zbliżające się miesiące. Głównym tematem spotkania były analizy raportów poszczególnych spółek DSV oraz podsumowanie działań CSR.

- Mimo dużej konkurencji oraz niewielkiego wzrostu naszego rynku, zamknęliśmy rok 2013 z satysfakcjonującymi wynikam finansowymi - zaczął spotkanie Kurt Larsen, Przewodniczący Rady Nadzorczej. Grupa DSV realizuje strategię utrzymywania wzrostu na poziomie przekraczającym wzrost rynkowy - cel ten udało się osiągnąć w większości obszarów działalności firmy. Miniony rok zakończył się silnym IV kwartałem, z wynikami przewyższającymi analogiczny okres poprzedniego roku. Wszystkie dywizje Grupy poprawiły swoje wyniki oraz zacieśniły wzajemną współpracę, w ramach programu "One DSV". Rok 2013 zakończył się dla Grupy przychodami przekraczającymi 6,1 mld euro.

- W minionym roku obsłużyliśmy więcej transportów, choć rozdrobnienie masy przewozowej i rosnąca konkurencja wpłynęły na spadek profitowości przesyłek. Ten trend jeszcze bardziej zmobilizował nas do dalszej optymalizacji wewnętrznych procesów oraz podziału portfela zadań w zależności od tego, czy ich realizacja jest bardziej opłacalna lokalnie, czy centralnie - powiedział Jens Bjørn Andersen, Prezes Grupy DSV. - Na nadchodzący rok patrzymy z ostrożnym optymizmem, przy czym będziemy się nadal koncentrować na optymalizacji kosztów oraz bacznym obserwowaniu konkurencji.

Warto zwrócić uwagę, że Grupie DSV w ubiegłym roku udało się też efektywnie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla odpowiednio o 10 proc. w transporcie lotniczym, i o 19 proc. w transporcie morskim oraz o 14 proc. w drogowym. Cel na najbliższe 3 kwartały to zmniejszenie emisji o kolejne 15 proc. w każdej z trzech dywizji.

- Większość ekspertów prognozuje stopniowy wzrost rynku w 2014 roku, połączony ze wzrostem wolumenów transportowych. Naszym celem jest utrzymanie rozwoju Grupy na stabilnym poziomie poprzez wysoką jakość świadczonych usług oraz dalsze przejęcia, strategicznych z naszego punktu widzenia, przedsiębiorstw TSL - podsumował Jens Bjørn Andersen, Prezes Grupy DSV.


4trucks.pl / DSV

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL