WITD: Przewóz bez karty na szeroką skalę

WITD: Przewóz bez karty na szeroką skalę

W dniu 31 marca na drodze krajowej nr 12, inspektorzy transportu drogowego z oddziału terenowego w Lesznie udając się na punkt kontrolny zauważyli zespół pojazdów, którymi przewożone były domki typu holenderskiego.

Z uwagi na fakt, iż gabaryt ładunku wskazywał, że na przewóz wymagane jest odpowiednie zezwolenia Inspektorzy podjęli czynności kontrolne.

Ustalono, że pojazd wraz z ładunkiem przekracza dopuszczalne normy szerokości i długości, a przedsiębiorca nie posiada wymaganego zezwolenia. Kierowca do kontroli okazał jedynie zezwolenie wydane przez władze niemieckie, które nie uprawnia do poruszania się z takim ładunkiem po terytorium RP.

Dodatkowo, kontrola wykazała, że kierowca wykonuje przewóz drogowy bez zalogowanej karty kierowcy w tachografie, a także nie potrafi udokumentować wszystkich okresów swojej aktywności w okresie objętym kontrolą.

Kierującego ukarano mandatami karnym, a wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie administracyjne w związku z naruszeniami przepisów ustawy o transporcie drogowym, jak również naruszeniem przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie braku zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym.


4trucks.pl / WITD Poznań

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL