WITD: Działania kontrolne Prędkość

WITD: Działania kontrolne Prędkość

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W miniony piątek (21 marca 2014 r.) inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim włączyli się do ogólnopolskich działań pod kryptonimem "Prędkość", których inicjatorem była Komenda Główna Policji. Celem działań było egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych inspektorzy ITD skontrolowali 68 pojazdów. Ujawnione podczas tych kontroli naruszenia skutkowały nałożeniem 20 mandatów karnych na kierujących pojazdami na łączną kwotę 3000 złotych oraz wszczęciem 6 postępowań administracyjnych w sprawie nałożenia kary pieniężnej w stosunku do podmiotów wykonujących przewozy drogowe. Kontrolujący inspektorzy ujawnili tego dnia 6 przypadków nie stosowania się kierujących pojazdami do ograniczeń prędkości. Ponadto zatrzymano 4 dowody rejestracyjne pojazdów ze względu na stwierdzone nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego.


4trucks.pl / WITD Gorzów Wielkopolski

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL