Program naprawczy mostu w Mszanie zakończony

Program naprawczy mostu w Mszanie zakończony

Na śląskiej autostradzie A1 przeprowadzono próby obciążeniowe mostu autostradowego MA-532 w Mszanie.

Były to rutynowe działania weryfikujące wykonane już prace. Na obiekt wjechały ciężarówki o masie 2490 ton.

Próby i pomiary
Próby obciążeniowe polegały na pomiarze przemieszczeń pionowych i poziomych elementów konstrukcyjnych mostu MA-532 i mostu drogowego MA-532.1. Pomiary prowadzono podczas wprowadzania na obiekt obciążenia w kilku różnych kombinacjach.

Jak tłumaczy GDDKiA, w zależności od kombinacji obciążenia, na most wjeżdża określona liczba pojazdów ciężarowych, każdy o masie 41,5 tony. Przy maksymalnym obciążeniu ma most autostradowy wjechało 60 pojazdów ciężarowych o łącznej masie własnej wynoszącej 2490 ton.

Końcowe próbne obciążenie obiektu zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego zostanie przeprowadzone pod koniec realizacji kontraktu, po ułożeniu nawierzchni bitumicznej oraz pełnym wyposażeniu obiekty we wszystkie elementy infrastruktury drogowej.

Gdy zakończą się już roboty na trasie zasadniczej autostrad wraz z węzłem Mszana, zamawiający złoży wniosek do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie odcinka A1 ze Świerklan do węzła w Mszanie. Przewidywany termin dopuszczenia do ruchu całego odcinka A1 Świerklany - Gorzyczki to pierwsza połowa bieżącego roku.

Naprawy na budowie
Wdrożenie programu naprawczego było konieczne po awarii, do jakiej doszło na obiekcie MA-532, którą według GDDKiA spowodowały błędy wykonawcy i niedotrzymanie rygorów technologicznych. W ramach naprawy mosty wykonano między innymi montaż systemu kabli sprężających, wspartych na dewiatorach, betonowanie brakujących części mostu, wykonanie żeber usztywniających wewnątrz skrzynki mostu, korekta lin podtrzymujących most, montaż dylatacji, a także robocze obciążenie próbne obiektu.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL