Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Biuro ds. Transportu Międzynarodowego - informacja

Dotyczy wydawania zezwoleń Białoruś ogólne S.

Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego informuje, że wprowadza się do wydawania zezwolenia Białoruś ogólne S. Wydawanie zezwoleń odbywać się będzie według następujących kryteriów:

- prawo do poboru zezwoleń mają przedsiębiorcy, którzy wykorzystali minimum 1/12 (proporcjonalnie do upływu roku np. 2/12 wykorzystania w miesiącu marcu itd.) limitu podstawowego zezwoleń Białoruś ogólne;

- dla przewoźników posiadających do 5 pojazdów wydawane będą 3 szt. zezwoleń i na każdy kolejny 10 pojazd 1 szt. zezwolenia, ale nie więcej niż 20 szt. zezwoleń na przedsiębiorcę oraz nie więcej niż jedno zezwolenie na jeden ważny wypis z licencji wspólnotowej;

- pobór kolejnych zezwoleń możliwy będzie w momencie zwrotu prawidłowo wykorzystanych zezwoleń pobranych w ramach limitów dodatkowych.

Przedsiębiorcy wykonujący przewozy drogowe na podstawie zaświadczenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów na potrzeby własne, będą mogli pobierać zezwolenia Białoruś ogólne S po wykorzystaniu co najmniej połowy limitu podstawowego.

Ponadto informujemy, że wnioski o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń Białoruś ogólne, nie będą rozpatrywane przez Komisję Społeczną.

Liczba wydzielonych zezwoleń z puli dodatkowych limitów jest ograniczona i wydawanie w każdej chwili może ulec zakończeniu.

Zezwolenia zagraniczne przyznawane w limitach dodatkowych powinny być wykorzystane w okresie dwóch miesięcy od daty ich przyznania. Nie zwrócenie zezwoleń w ww. terminie, stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia kolejnego wniosku.


4trucks.pl / Biuro ds. Transportu Międzynarodowego

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL