WITD: Pojazd widmo

WITD: Pojazd widmo

W dniu 19 lutego 2014 r. inspektorzy transportu drogowego z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w m. Kłodnica Górna (pow. lubelski) zatrzymali do kontroli pojazd członowy tj. ciągnik siodłowy z naczepą przewożący oszasty.

W wyniku kontroli okazało się, iż kierujący pojazdem posiada jedynie prawo jazdy oraz dowód osobisty. Kierujący nie okazał m.in. licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy, dowodów rejestracyjnych, polis OC, karty kierowcy do tachografu cyfrowego, dokumentu przewozowego.

Inspektorzy ustalili także, iż tablice rejestracyjne zainstalowane na ciągniku i naczepie nie są tablicami przypisanymi tym pojazdom. Co więcej tablica rejestracyjna naczepy nie widnieje w bazie danych CEPIK.

Po około godzinie na miejsce kontroli przybył przedsiębiorca dowożąc jedynie część dokumentów. Jak się okazało przedsiębiorca już wcześniej był dobrze znany organom kontrolnym, gdyż wcześniejsza kontrola wykazała rażące naruszenia przepisów prawa transportowego.

W toku kontroli stwierdzono naruszenia m.in. - nierejestrowanie aktywności kierowcy za co grozi 5000 zł kary pieniężnej oraz naruszenie obowiązku wczytywania danych z urządzenia rejestrującego za co grozi 500 zł kary. Również kierujący poniósł konsekwencje swych zaniechań - nałożono 3 mandaty karne na łączną kwotę 2600 zł.

Z uwagi na brak właściwych tablic rejestracyjnych dwóch pojazdów, dowodu rejestracyjnego naczepy, stanu technicznego naczepy i braku badań technicznych ciągnika pojazd członowy skierowano na wyznaczony parking, gdzie będzie przebywał do czasu usunięcia usterek i przedstawienia właściwych tablic rejestracyjnych.


4trucks.pl / WITD Lublin

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL