Nieprawidłowości związane ze stosowaniem tachografu

Nieprawidłowości związane ze stosowaniem tachografu

Z ustawy o transporcie drogowym wynika, że za nieprawidłowości w stosowaniu tachografów odpowiedzialność ponosi oprócz kierowcy również przedsiębiorca.

Ukarany grzywną może być zarządzający przedsiębiorstwem lub zarządzający transportem, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym. Z wyroku Sądu okręgowego w Ostrołęce wynika, że nie ma znaczenia kto formalnie pełni tę funkcję. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym osoba zarządzająca odpowiada np. za dopuszczenie do wykonywania przewozów kierowcy, który nie ukończył wymaganego szkolenia, nie posiada wymaganego orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Odpowiada też za naruszenia przez kierowców przepisów o czasie prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerwach i odpoczynku czy stosowania tachografów.

Pracownik jednej z firm zajmujących się handlem został ukarany za naruszenie przepisów art.. 92 ust. 3 i 4 ustawy o transporcie drogowym dotyczących stosowania urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy. Pracownik odwołał się od tego wyroku ponieważ uważał ,że nie był w firmie osobą zarządzającą transportem. Brak umowy pracodawcy z pracownikiem, wskazującej go jako osobę odpowiedzialną za transport, zdaniem sądu drugiej instancji nie wyłącza jego odpowiedzialności. Jako kierownik techniczny sprawował on bezpośredni nadzór nad kierowcami, rozliczał czas ich pracy, odbierał tarcze tacho i zdaniem sądu to on był w firmie "inną osobą odpowiedzialną za przewóz drogowy".

Odpowiada osoba, która faktycznie wykonuje te obowiązki. Z uwagi na podział obowiązków czasem może to być spedytor a nie kierownik działu transportu.


4trucks.pl / PISiL

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL