Program korytarzy transportu drogowego dla pojazdów wysokotonażowych

Program korytarzy transportu drogowego dla pojazdów wysokotonażowych

W zeszły piątek w starostwie powiatowym w Świdnicy odbyło się spotkanie w sprawie przygotowania programu korytarzy transportu drogowego dla pojazdów wysokotonażowych.

W spotkaniu z przedstawicielami Instytutu Rozwoju Terytorialnego, wicestarostą powiatu świdnickiego Alicją Synowską, członkiem zarządu Sabiną Cebulą oraz urzędnikami starostwa udział wziął członek zarządu województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj.

Podczas spotkania uzgodniono, że w zakresie działań formalnych koordynowanych przez powiat świdnicki należy przygotować list intencyjny określający grupę instytucji oraz organizacji zainteresowanych przystąpieniem do realizacji programu.

Formuła listu intencyjnego pozwoli też na zidentyfikowanie podmiotów gotowych w kolejnym etapie na podpisanie porozumienia w sprawie realizacji programu. Idea stworzenia takiego programu to koordynacja działań poszczególnych powiatów i innych podmiotów w zakresie prowadzenia polityki transportu wysokotonażowego.

Istotnym elementem programu korytarzy transportu drogowego będzie uczestnictwo przedsiębiorców, reprezentujących głównych użytkowników tych korytarzy, zarządców sieci transportu kołowego oraz zarządców sieci kolejowych.

W trakcie piątkowego spotkania stwierdzono też, że projekt uruchamia bardzo istotny wieloletni proces koordynacji działań z zakresu polityki transportowej w województwie dolnośląskim. Podjęte działania będą zatem stanowić istotny element będącego w przygotowaniu Planu Rozwoju Transportu Województwa Dolnośląskiego.

Koordynacja takich inicjatyw pozwoli wypracować wzajemne korzyści dla podmiotów powiatowych, gminnych i wojewódzkich, a przede wszystkim przedsiębiorców i mieszkańców korzystających z infrastruktury transportowej.


4trucks.pl / rynekinfrastruktury.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL