Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy

Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy

Działania mające na celu zminimalizowanie skutków czasowych spiętrzeń na polsko-białoruskiej granicy.

W związku z przejęciem nowych zadań przez Służbę Celną Republiki Białoruś dotyczących kontroli transportu drogowego oraz sanitarnej kontroli granicznej, nastąpił zauważalny spadek liczby odprawianych przez białoruską Służbę Celną samochodów ciężarowych wjeżdżających na Białoruś, co skutkuje rosnącymi kolejkami ciężarówek oczekujących na wyjazd z Polski.

Służba Celna podjęła niezwłoczne działania mające na celu zminimalizowanie niekorzystnych skutków zaistniałej sytuacji, m.in. uruchomiając strefy buforowe przed przejściami granicznymi w Kuźnicy, Bobrownikach i Koroszczynie.

Ponadto:
- 12 stycznia br. Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. granicznych interweniował u odpowiadającego za funkcjonowanie granicy po stronie białoruskiej dyrektora departamentu Państwowego Komitetu Ceł w Mińsku;
- 17 stycznia br w Grodnie podczas polsko-białoruskiego spotkania, Pełnomocnik Szefa Służby Celnej oraz wojewoda podlaski interweniowali u gubernatora Obwodu Grodzieńskiego i dyrektora Regionalnego Urzędu Celnego w Grodnie;
- 14 stycznia br. Szef Służby Celnej Jacek Kapica wysłał pismo do Przewodniczącego Państwowego Komitetu Ceł Republiki Białoruś, z prośbą o osobistą interwencję w sprawie;
- 20 stycznia br. Szef Służby Celnej zwrócił się do ministra spraw zagranicznych, z prośbą o interwencję;
- 20 stycznia br. Szef Służby Celnej zwrócił się z prośbą o interwencję do Komisji Europejskiej;
- 27 stycznia br. odbędzie się osobiste spotkanie Szefa Służby Celnej z zastępcą Przewodniczącego Państwowego Komitetu Ceł Republiki Białoruś.

Dodatkowo na każdej zmianie kierownicy oddziałów celnych i naczelnicy urzędów celnych interweniują u odpowiedników po stronie białoruskiej w sprawie spowolnionych odpraw.

Aktualne czasy oczekiwania na przekroczenie granicy można znaleźć na portalu www.granica.gov.pl


4trucks.pl / Służba Celna

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL