WITD: Bardzo rażące naruszenia

WITD: Bardzo rażące naruszenia

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku w dniu 9 stycznia 2014 r. na drodze wojewódzkiej nr 678 w miejscowości Kleosin, zatrzymali do rutynowej kontroli drogowej pojazd należący do przewoźnika polskiego.

W wyniku analizy danych z urządzenia kontrolno-pomiarowego (tachografu cyfrowego) zamontowanego w ciężarówce stwierdzono rażące naruszenia czasu pracy kierowcy prowadzącego pojazd:
- ośmiokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku: o 2 godziny i 29 minut, o 5 godzin i 48 minut, o 2 godziny i 37 minut, 5 godzin i 53 minuty, o 26 minut, o 3 godziny i 21 minut, o 1 godzinę i 11 minut, o 4 godziny i 58 minut;
- pięciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu: o 1 godzinę i 54 minuty, o 9 godzin i 15 minut, o 6 godzin i 38 minut, o 1 godzinę i 23 minuty, o 8 godzin i 45 minut;
- przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy o 22 minuty.

Kontrolujący inspektorzy stwierdzili poza tym, że urządzenie kontrolno-pomiarowe zainstalowane w pojeździe (tachograf) nie przeszło wymaganego badania okresowego.

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wobec przedsiębiorcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone maksymalną karą przewidzianą w ustawie o transporcie drogowym w kwocie 10000 zł.

Kierowca odmówił przyjęcia mandatów karnych. Sprawa zostanie skierowana do sądu.


4trucks.pl / WITD Białystok

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL