Instytucja bezpośredniej dostawy

Instytucja bezpośredniej dostawy

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż w ramach koncepcji uelastyczniania odpraw celnych Służba Celna uruchamia instytucję "bezpośredniej dostawy".

Instytucja ta wpisuje się w cele strategiczne określone w Strategii działania Służby Celnej na lata 2014-2020, a zwłaszcza w założenia Programu i-Cło. 

Instytucja bezpośredniej dostawy jest ułatwieniem dla przedsiębiorców polegającym na możliwości dostarczenia towaru bezpośrednio do odbiorcy, zamiast konieczności przedstawienia towaru w urzędzie celnym. Warunkiem skorzystania z tego ułatwienia jest uznanie przez dyrektora właściwej izby celnej miejsca dostarczenia towaru jako miejsca uznanego przez organ celny, natomiast znacznie wzrośnie dostępność tego rozwiązania, ponieważ został rozszerzony katalog przesłanek wnioskowania o to ułatwienie, o przesłankę ważnego interesu osoby ubiegającej się o uznanie miejsca.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać zgodę na korzystanie z tego ułatwienia jednorazowo lub na okres 2 lat (miejsca uznane jednorazowo lub uznane decyzją organu celnego).

Także upoważniony odbiorca w procedurze tranzytu będzie mógł w standardzie objąć towary również procedurą dopuszczenia do obrotu w miejscu uznanym, z którego na co dzień korzysta.

W dniu 24 grudnia br. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra finansów, która uprościła wnioskowanie o uznawanie miejsc dla celów dokonywania czynności przewidzianych przepisami prawa celnego (w tym także dla potrzeb realizacji dostawy bezpośredniej).


4trucks.pl / Służba Celna

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL