WITD: Jak sardynki w busie

WITD: Jak sardynki w busie

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu.

W dniu 16 grudnia 2013 r. w godzinach porannych inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie, przeprowadzili działania ukierunkowane na kontrolę przewoźników świadczących usługi przewozu osób na trasie Bielawa - Dzierżoniów - Wrocław. W trakcie kontorli ujawniono między innymi przypadek świadczenia usług przewozu osób przez mieszkańca Dzierżoniowa bez spełnienia jakichkolwiek wymogów. Kierowca nie posiadał żadnych uprawnień do wykonywania zarobkowego przewozu osób, nie poddał się wymaganym badaniom lekarskim oraz psychologicznym. Za przejazd na trasie Dzierżoniów - Wrocław pobierał kwotę 12 zł od każdego przewożonego pasażera przy tym nie ewidencjonując tych przychodów za pomocą kasy fiskalnej bo takowej w pojeździe nie posiadał.

Pasażerowie byli przewożeni w nadmiernej ilości w stosunku do dopuszczalnej wielkości określonej w dowodzie rejestracyjnym. Pojazd posiadł niedozwolenie zmiany konstrukcyjne, polegające na m. in. na zamontowaniu dodatkowych siedzeń, co w połączeniu z przewożonymi pasażerami powodowało przeciążenie pojazdu i utratę stabilności toru jazdy. Pasażerowie korzystający z usługi nielegalnego przewoźnika jechali w pojeździe ściśnięci jak "sardynki w puszce" dodatkowo nie będąc zapiętymi w pasy bezpieczeństwa.

Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości wobec przewoźnika wszczęte zostało administracyjne postępowanie wyjaśniające w sprawie nałożenia kary pieniężnej gdzie górna granica kary wynosi 10.000 zł. Ponadto kierowcę ukarano mandatem karnym oraz zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu wydając zakaz używania pojazdu w ruchu drogowym.

Opisana sytuacja jest już kolejnym przypadkiem ujawnienia wykonywania nielegalnych przewozów osób wbrew wszelkim zasadom, nie tylko prawa ale także bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego od wielu lat prowadzi kontrole pojazdów w tzw. szarej strefie przewozu osób. Działanie te są wielotorowe i mają na celu wyeliminowanie nieuczciwych przewoźników z rynku przewozu osób. Należy stwierdzić, iż proceder funkcjonuje m. in. dzięki nieświadomym pasażerom, którzy korzystają z tak oferowanych usług, a także często z powodu niskiej jakości usług świadczonych przez legalnie działających przewoźników.

Cena jaką kierowca pobierał za przewóz pasażerów nie jest znacząco niższa od kosztów skorzystania z usługi przewozu legalnie działających przewoźników, a zważywszy, że nielegalny przewoźnik nie płaci podatków, ubezpieczeń oraz innych opłat, a także nie partycypuje w kosztach utrzymania przystanków można śmiało uznać, iż przychody z takiej działalności powodują znaczne straty i uszczuplenia dochodów budżetu państwa. Przeróbki jakich dokonano w skontrolowanym pojeździe miały w swej istocie na celu wykorzystywanie pojazdu jako autobusu jednakże z pominięciem obowiązku rejestracji czasu pracy kierowcy, ponoszenia opłat drogowych, szkolenia kierowcy czy też uiszczania podatku od środków transportu.

Inspekcja Transportu Drogowego apeluje do potencjalnych pasażerów o korzystanie z usług legalnie działających przewoźników aby mieć zagwarantowany maksymalny poziom bezpieczeństwa.


4trucks.pl / WITD Wrocław

Wyszukiwarka

Informacje