Tranzyt celny w Obwodzie Kaliningradzkim od 3 grudnia 2013 roku

Tranzyt celny w Obwodzie Kaliningradzkim od 3 grudnia 2013 roku

Według posiadanych informacji, zgodnie z decyzją Federalnej Służby Celnej Federacji Rosyjskiej od 3 grudnia 2013 roku (od północy 2/3 grudnia 2013) nie są honorowane zabezpieczenia tranzytu celnego poprzez książeczki TIR przez urzędy celne w Obwodzie Kaliningradzkim.

Specyfika zabezpieczenia opłat celnych dla Obwodu Kaliningradzkiego: tranzyt celny towarów dostarczanych do regionu na adresy odbiorców w OK oraz nie zakazanych do umieszczania w procedurze celnej SSE nie podlegają wymogowi zabezpieczeń celnych (zgodnie z Decyzją FSC nr 2067 z 12 października 2013 r.); warunkiem jest także brak zadłużenia przewoźnika odnośnie opłat celnych. W związku z tym zabezpieczeniu celnemu podlegają towary dostarczane na adresy rosyjskich odbiorców spoza OK lub towary zakazane do umieszczania w procedurze celnej SSE (wykaz towarów podlegających zabezpieczeniu przy tranzycie celnym: Uchwała Rządu FR nr 186 z 31 marca 2006 roku).

Możliwe warianty dodatkowych zabezpieczeń celnych w Obwodzie Kaliningradzkim od 3 grudnia 2013 r.:
a) tzw. uzupełnienie do poręczenia (bezpośrednio na granicy). Możliwość opłaty lub po stronie polskiej granicy lub bezpośrednio przy odprawie celnej. Schemat postępowania przy odprawie: przy wjeździe do OK kierowca wręcza urzędowi celnemu książeczkę TIR - urząd sprawdza czy jest wymagane poręczenie, jeżeli tak, to celnik zwraca książeczkę i informuje o konieczności posiadania zabezpieczenia (zastosowania procedury tranzytu celnego z zabezpieczeniem). Przewoźnik zwraca się na granicy do inspektora ROSTEK (przedsiębiorstwo państwowe FSC). Przedstawiciel ROSTEK dokonuje sprawdzenia i oblicza zabezpieczenie celne na dany ładunek, następnie zwraca się do swojej centrali, gdzie zamawia sumę poręczenia i po otrzymaniu potwierdzenia rejestruje w centralnej bazie celnej (cała procedura przeprowadzana jest elektronicznie). Kierowca (po dokonaniu stosownej opłaty) otrzymuje jedynie nr identyfikacyjny uzupełnienia do poręczenia (bez żadnych dokumentów) - numer ten podawany jest celnikowi, który po sprawdzeniu w bazie dopuszcza ładunek do tranzytu celnego (po dotarciu towaru na miejsce przeznaczenia docelowy urząd celny przekazuje stosowną informację do bazy, a pobrane środki podlegają zwrotowi - na wniosek).

Informacyjnie: wg posiadanych informacji opłaty przy odprawie wynoszą - dla towarów o wartości do 500 tys. rbl - opłata 2,5 tys. rbl; wartość 500 tys.- 1,5 mln rbl - opłata 4 tys. rbl; wartość 1,5 - 2 mln rbl - opłata 6 tys. rbl; wartość 2 - 3 mln rbl - opłata 10 tys. rbl.;wartość 3 - 6 mln rbl - opłata 12 tys. rbl.; wartość powyżej 6 mln rbl - kwota ustalana indywidualnie.

b) zastosowanie gwarancji bankowej lub zastawu pieniężnego - generalnie dokonują odbiorcy towarów przed dotarciem ładunku na granicę. Gwarancje bankowe muszą pochodzić z listy rosyjskich banków akceptowanych przez FSC FR. Z kolei zastaw pieniężny wnoszony jest na rachunek urzędu celnego. W obu tych przypadkach wydawane są certyfikaty zabezpieczenia (na kwoty należności celnych), przy czym jeden egzemplarz znajduje się u przewoźnika - zabiera go urząd celny przy wjeździe do FR (rozliczany jest po zakończeniu tranzytu celnego, a pozostające środki mogą być wykorzystane na opłacenie należności celnych bądź podlegają zwrotowi). Na każdy ładunek wydawany jest jeden certyfikat zabezpieczenia. Dane warianty wymagają zamrożenia środków na określony okres i są w praktyce bardziej dostępne dla firm realizujących stałe dostawy do tych samych odbiorców.

4. O dalszych zmianach w warunkach zabezpieczenia tranzytu celnego w Obwodzie Kaliningradzkim będziemy informować na bieżąco.


4trucks.pl / kaliningrad.trade.gov.pl

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL