WITD: Nieoczekiwana zmiana numeru rejestracyjnego

WITD: Nieoczekiwana zmiana numeru rejestracyjnego

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Bydgoszczy.

Zatrzymany do kontroli zespół składał się z trzech pojazdów: ciągnika samochodowego posiadającego tablice rejestracyjne z województwa pomorskiego (GD…) oraz dwóch przyczep, z których pierwsza posiadała tablice rejestracyjne z województwa mazowieckiego (WPN…), natomiast druga - z województwa pomorskiego (GD…), a kierujący okazał trzy dowody rejestracyjne.

W związku z uzasadnionym podejrzeniem przekroczenia parametrów wagowych, zespół pojazdów skierowano na stanowisko pomiarów mas i nacisków osi. W wyniku przeprowadzonego ważenia stwierdzono rzeczywistą masę całkowitą zespołu pojazdów wynoszącą 43,7 t.

W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych okazało się, że druga naczepa nagle… zmieniła numer rejestracyjny z GD… na WPN…, a kierujący okazał do kontroli kolejny dowód rejestracyjny (?!). Kierujący wyjaśnił, że dodatkową tablicę rejestracyjną i "pasujący" do niej dowód rejestracyjny otrzymał od swojego pracodawcy, celem dokonania stosownej "zamiany" podczas wjazdu na załadunek kontenerów. Naczepa, której tablicą rejestracyjną i dowodem rejestracyjnym kierowca posłużył się na załadunku miała dużo niższą masę własną od faktycznie ciągniętej naczepy. Ponieważ załadowca, określając dopuszczalną ładowność zespołu pojazdów, tj. największą masę ładunku, jaką może na nim umieścić, wyznaczał ją jedynie na podstawie danych zawartych w dowodach rejestracyjnych okazanych jemu przez kierowcę, tego rodzaju "oszustwo" pozwoliło na załadowanie kontenerów o większych masach.

Z kolei analiza danych cyfrowych pobranych z karty kierowcy wykazała, ze podróż z Gdyni do Włocławka zajęła jemu… 16 minut!Porównanie z danymi pobranymi z pamięci tachografu ujawniło, że kierowca pracował od kilku godzin, prowadząc bez zalogowanej w tachografie swojej karty, którą zalogował dopiero we Włocławku. Było to zresztą codzienną praktyka kierowcy. Za powyższe został on ukarany mandatem karnym.

Z tytułu naruszeń przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym wobec przewoźnika drogowego zostały wszczęte postępowania wyjaśniające, a przewóz został wstrzymany do czasu, po pierwsze, przywrócenia normatywności zespołu pojazdów, a po drugie, do czasu odebrania przez kierowcę wymaganego odpoczynku dziennego.


4trucks.pl / WITD Bydgoszcz

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL