Przewozy TIR w Federacji Rosyjskiej

Przewozy TIR w Federacji Rosyjskiej

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że Służba Celna Federacji Rosyjskiej w dniu 4.07.2013 r. podjęła decyzję o obowiązku składania przez przewoźników rozpoczynających transporty TIR w Federacji Rosyjskiej i wprowadzających towary na obszar Federacji Rosyjskiej pod osłoną karnetów TIR dodatkowej gwarancji, niezależnej od międzynarodowego systemu gwarancyjnego TIR.

Decyzja jest obecnie stosowana w kilku regionach Federacji Rosyjskiej (dalekowschodnim, syberyjskim, uralskim, podkaukaskim oraz w urzędach celnych w Szeremietiewie, Domodiewie i Wnukowie).

Jednocześnie Służba Celna Federacji Rosyjskiej notyfikowała z dniem 1.12.2013 r. wypowiedzenie umowy zawartej między nią a rosyjskim stowarzyszeniem ASMAP, dotyczącej uznania ASMAP za zrzeszenie poręczające TIR w Federacji Rosyjskiej.

Powyższe oznacza, że z dniem 1.12.2013 r. karnety TIR nie będą stosowane na terenie Federacji Rosyjskiej.

Władze polskie, we współpracy z innymi krajami oraz organizacjami międzynarodowymi (Komisja Europejska, Europejska Komisja Gospodarcza ONZ), prowadzą nadal intensywne działania w celu wyjaśnienia sprawy i cofnięcia przez Służbę Celną Federacji Rosyjskiej tej decyzji. Niemniej jednak do tej pory nie uległa ona zmianie.

Polska Służba Celna podejmuje działania w celu odpowiedniego przygotowania urzędów celnych zlokalizowanych na wschodniej granicy zewnętrznej Unii Europejskiej.

Niniejsza informacja będzie uzupełniana o nowe wydarzenia związane z tą sprawą.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie Ministerstwa Transportu, Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych (ZMPD) oraz Służby Celnej Federacji Rosyjskie (http://eng.customs.ru/).


4trucks.pl / Służba Celna

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL