WITD: Wielkie potrzeby własne

WITD: Wielkie potrzeby własne

Podczas dojazdu do punktu kontrolnego w Lesznie uwagę inspektorów transportu drogowego zwrócił pojazd członowy poruszający się po drodze krajowej nr 5.

Pojazdem wykonywany był przewóz na potrzeby własne. Przewożonym towarem była tarcica, która została załadowana na terenie Małopolski. Pojazd zatrzymano celem dokonania pomiarów normatywności. Podejrzenia inspektorów potwierdziły przeprowadzone pomiary. Stwierdzono, rażące przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu, która przekroczyła 47 ton. Tak ciężki ładunek spowodował w konsekwencji również rażące przekroczenie dopuszczalnego nacisku osi napędowej na drogę, który przekroczył 14 ton. Rażące nieprawidłowości stwierdzono również po przeanalizowaniu danych cyfrowych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego.

Ustalono, że kierowca nagminnie prowadzi pojazd z kartą wyjętą z tachografu i w okresie podlegającym kontroli wielokrotnie skracał odpoczynki dobowe o nawet 5 godzin. O skali naruszeń świadczy fakt, że suma kar za przekroczenia z czasu pracy przekracza 30 000 zł. Ustalono także, że kierowca wynagradzany jest przede wszystkim za ilość przejechanych kilometrów. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami wszczęto postępowania administracyjne wobec przewoźnika, a kierowcę ukarano mandatem karnym. Pojazd unieruchomiono do czasu rozładowania części ładunku.


4trucks.pl / WITD Poznań

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL