Reorganizacja ruchu na przejściu granicznym w Zosinie

Reorganizacja ruchu na przejściu granicznym w Zosinie

Od 4 listopada br. do stycznia 2014 r. na drogowym przejściu granicznym w Zosinie nastąpi reorganizacja ruchu pojazdów i przeniesienie odprawy granicznej na tzw. płytę południową przejścia granicznego.

Do odprawy granicznej wjazdowej i wyjazdowej wydzielono po jednym pasie ruchu, natomiast trzeci pas przeznaczony będzie do odprawy granicznej autokarów oraz pojazdów korpusu dyplomatycznego w obu kierunkach.

Przyjęty projekt organizacji ruchu przewiduje, iż w czasie dojazdu do rejonu odpraw granicznych i wyjazdu z rejonu odpraw granicznych, pojazdy będą przemieszczać się "wahadłowo" po jednym pasie ruchu. Rejon ten będzie pod stałym nadzorem funkcjonariusza SG.

Czasowa reorganizacja ruchu granicznego na drogowym przejściu granicznym w Zosinie, z uwagi na zmniejszenie ilości pasów ruchu, może mieć wpływ na zmniejszenie ilości odprawianych osób i środków transportu w ciągu jednej zmiany i wydłużenie czasu oczekiwania na przekroczenie granicy państwowej.

4trucks.pl / Straż Graniczna

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL