Nowe przejście graniczne w Budomierzu

Nowe przejście graniczne w Budomierzu

Trwają intensywne przygotowania służb przed planowanym otwarciem polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Budomierzu w grudniu 2013 r.

W tej sprawie, na terenie nowo wybudowanego przejścia, spotkały się 10.10.br. służby celne i graniczne Polski i Ukrainy.

Budomierz-Hruszew to jedno z ważniejszych wyzwań dla polskich i ukraińskich służb celnych i granicznych: tu wszystkie 4 służby graniczne tj. Służba Celna i Straż Graniczna Polski i Ukrainy będą pracować w jednym miejscu.

Podczas spotkania, przedstawiciele polskiej i ukraińskiej Służby Celnej i Straży Granicznej powołali specjalne zespoły, których zadaniem jest opracowanie technologii odpraw w jednym miejscu. Odprawy będą po polskiej stronie przejścia. Zadaniem zespołów jest także przygotowanie sprawnej komunikacji teleinformatycznej.

Uczestnicy spotkania zapoznali się również z projektem początkowej fazy uruchomienia przejścia oraz z wyznaczonymi pasami ruchu, na których odbywać się będzie kontrola.

Nowoczesna infrastruktura i rozwiązania architektoniczne, przyjazna lokalizacja w rejonie, gdzie dotychczas nie było dogodnego transgranicznego połączenia, to tylko niektóre atuty nowopowstałego przejścia granicznego.

Całość infrastruktury, uwzględniając potrzeby partnerów z Ukrainy, została wybudowana na terytorium Polski. Na Podkarpaciu podobne rozwiązanie od kilkunastu lat funkcjonuje na przejściu granicznym Krościenko-Smolnica. To właśnie zebrane tam doświadczenia pozwoliły na dostosowanie nowego przejścia granicznego w Budomierzu do potrzeb i wymagań międzynarodowego ruchu turystycznego.

Przejście graniczne Budomierz-Hruszew będzie obsługiwać ruch osobowy i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t z wyłączeniem towarów podlegających kontroli weterynaryjnej, fitosanitarnej oraz ładunków niebezpiecznych.

Do obsługi tego ruchu, Służba Celna przygotowała blisko 60-osobową obsadę funkcjonariuszy. Sprawne przesunięcia kadrowe pozwoliły na to, że w 4-zmianowym systemie pracować będą zarówno doświadczeni funkcjonariusze, z odpowiednim stażem pracy i praktyką służby na granicy, jak również ci, którzy dopiero po szkoleniu teoretycznym mogli podjąć swoje obowiązki w służbie.

Przejście graniczne Budomierz-Hruszew położone jest 12 km na wschód od Lubaczowa. Jest to pierwsza od kilkunastu lat, tak znacząca inwestycja na polsko-ukraińskim odcinku granicy państwowej. Do tej pory modernizowano istniejącą infrastrukturę, m.in. w Medyce i Korczowej, jednak to Budomierz należy do najważniejszych obecnie przedsięwzięć, łączących rejony przygraniczne Polski i Ukrainy.


4trucks.pl / Służba Celna

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL