WITD: Bilateralna wymiana z BAG

WITD: Bilateralna wymiana z BAG

W dniu 5 września 2013r inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego ponownie odbyli wspólne kontrole z tożsamymi kontrolerami z Niemiec BAG (Bundesamt für Güterverkehr).

Wspólne kontrole prowadzone były zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Działanie takie sprzyjają wymianie doświadczeń, ujednoliceniu procedur i poznaniu specyfiki kontroli w dwóch różnych instytucjach zajmujących się kontrolą przewozów drogowych na terytoriach swoich krajów. Doświadczenia takie, dzięki codziennemu przekazywaniu informacji przez funkcjonariuszy obu formacji, pozwalają także lepiej przygotować się kierowcom i przewoźnikom do wykonywania tych przewozów. Sprzyja to budowaniu zaufania do organów kontrolnych, przejrzystość norm prawnych i poprawie bezpieczeństwa na drodze poprzez większe zrozumienie norm prawnych. Działania w dniu dzisiejszym ukierunkowane były na kontrole przewozów ADR.


4trucks.pl / WITD Wrocław

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL