WITD: Wypadek pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

WITD: Wypadek pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne

W wyniku czynności podjętych przez funkcjonariuszy straży pożarnej i policji stwierdzono, iż w przewożonym kontenerze znajdują się materiały niebezpieczne (żrące i trujące).

W związku z powyższym zwrócono się o pomoc do WITD w Bydgoszczy.

Na miejscu zdarzenia Inspektor ITD stwierdził szereg nieprawidłowości m. in:
- dopuszczenie do przewozu towaru niebezpiecznego kierowcy, który nie uzyskał wymaganego zaświadczenia ADR,
- wykonywanie przewozu towaru niebezpiecznego w kontenerze niespełniającym wymagań umowy ADR,
- niewyposażenie środka transportu w wymagane instrukcje pisemne,
- niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane gaśnice,
- niewyposażenie środka transportu przewożącego towary niebezpieczne w wymagane w wyposażenie ochronne określone odpowiednio w ADR,
- przewóz towaru niebezpiecznego środkiem transportu, w kontenerze, niezaopatrzonych w wymagane i prawidłowe oznakowanie, w zakresie tablic barwy pomarańczowej oraz nalepek ostrzegawczych,.

Wszczęto postępowanie wyjaśniające wobec przewoźnika zagrożone nałożeniem kary administracyjnej w wysokości 5750zł.

W opisywanym przypadku uczestnicy zdarzenia mogą mówić o dużym szczęściu, gdyż w przypadku wycieku materiałów niebezpiecznych skutki zdarzenia mogłyby być tragiczne.


4trucks.pl / WITD Bydgoszcz

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL