Dodatkowa polisa w międzynarodowym transporcie drogowym

Dodatkowa polisa w międzynarodowym transporcie drogowym

Komunikat ws. zamiarów wprowadzenia przez Federację Rosyjską obowiązku wykupienia dodatkowej polisy w międzynarodowym transporcie drogowym.

W dniu 8 sierpnia 2013 roku w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, pod przewodnictwem Ministra Sławomira Nowaka, odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej ws. wprowadzenia w międzynarodowym transporcie drogowym obowiązku wykupienia dodatkowej polisy gwarantującej zapłacenie należności celnych na rzecz Federacji Rosyjskiej.

W ocenie strony polskiej, jak i UE, ewentualne wprowadzenie dodatkowych opłat celnych przez Federację Rosyjską będzie złamaniem konwencji TIR (podpisanej w Genewie w 1975 roku) i niedopuszczalnym utrudnieniem w transporcie drogowym pomiędzy państwami - sygnatariuszami tej konwencji.

W spotkaniu wzięli udział: wiceministrowie MTBiGM Zbigniew Rynasiewicz oraz Maciej Jankowski, Ministerstwa Finansów - Szef Służby Celnej Jacek Kapica, Gospodarki Andrzej Dycha, Spraw Zagranicznych Henryka Mościcka - Dendys, Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek, Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Stanisław Żmijan i Główny Inspektor Transportu Drogowego Tomasz Połeć.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu dotychczasowych działań podjętych przez stronę polską i zaplanowaniu kolejnych kroków mających na celu przeciwdziałanie planom wprowadzenia przez FR obowiązku wykupienia dodatkowej polisy gwarantującej zapłacenie należności celnych przez przewoźników drogowych posiadających karnet TIR.

Wszystkie instytucje polskie właściwe w tej sprawie, we współpracy z przedstawicielami przewoźników, od początku pojawienia się problemu podjęły skoordynowane działania mające na celu doprowadzenie do zawieszenia przez stronę rosyjską wprowadzenia planowanych dodatkowych opłat, a następnie znalezienia rozwiązania zgodnego z obowiązującymi normami prawa międzynarodowego.

Przedstawiciele kierownictw resortów transportu, finansów, gospodarki oraz spraw zagranicznych podjęli skoordynowane działania, aby przedstawić problem na arenie międzynarodowej (specjalne posiedzenie DG TAX/UE oraz TIR EX B/EKG ONZ), podjęto również osobiste interwencje w Prezydencji Litewskiej w celu zachęcenia Prezydencji do zdecydowanych kroków wobec FR i obrony interesów przewoźników UE; wystosowali także w tej sprawie pisma do swoich odpowiedników po stronie rosyjskiej w celu przekonania ich do zmiany stanowiska.

Działania w celu weryfikacji i wyjaśnienia zamierzeń Federacji Rosyjskiej prowadzone są także przez Komisję Europejską oraz Komisję Transportu Lądowego w Europejskiej Komisji Gospodarczej przy ONZ.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz pozostałe instytucje wchodzące w skład grupy roboczej pozostają w stałej współpracy z przedstawicielami przewoźników drogowych, w tym ZMPD. Współpraca z tym środowiskiem stanowi ważny element strategii wspólnego działania rządu polskiego na arenie międzynarodowej przeciw zamiarom łamania przez FR konwencji TIR poprzez nałożenie na przewoźników drogowych dodatkowych opłat celnych.

Dziś rosyjskie władze celne poinformowały o przesunięciu o miesiąc terminu wprowadzenia w życie nowych rozwiązań, pierwotny termin obowiązywania nowych opłat określony był na 14 sierpnia 2013 roku.


4trucks.pl / MTBiGM

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL