WITD: Przeważony rekordzista w Łasku

WITD: Przeważony rekordzista w Łasku

W dniu 19 lipca br. inspektorzy z Oddziału W.I.T.D. w Sieradzu przeprowadzili kontrole pojazdów wykonujących przewozy drogowe materiałów sypkich w związku z budową drogi ekspresowej S8.

Kontrolą objęto Łask i okolice. Głównym celem kontroli było ustalenie czy kierujący pojazdami ciężarowymi wykonują przewóz materiałów sypkich z zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym.

Łącznie przeprowadzono 2 kontrole połączone z ważeniem pojazdów, które trwały około 6 godzin i obie kontrole wykazały znaczne przekroczenia dopuszczalnych parametrów oraz szereg innych nieprawidłowości. Rekordzista tego dnia był przeważony o 16,2 tony, czyli jego dopuszczalna masa całkowita zamiast dopuszczalnych 32 t (ciężarówka 4-osiowa) wynosiła 48,2 tony, a nacisk na oś podwójną napędową (drugą) przekroczył o 12,45 tony. Przed zatrzymaniem do kontroli rekordzista próbował uniknąć kontroli skręcając w boczna drogę, ale inspektorzy, którzy zawracali, aby zatrzymać ciężarówkę zauważyli manewr wykonany przez kierowcę. Kierujący otrzymał łącznie 4 mandaty karne łącznie na kwotę 3800 złotych: za stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za nierejestrowanie za pomocą tachografu aktywności kierowcy prędkości i przebytej drogi, za brak szkolenia okresowego oraz za brak dokumentów wymaganych podczas kontroli tj. wykresówek i świadectw działalności. W jednym przypadku pojazd usunięto na parking strzeżony z powodu wycieków płynów eksploatacyjnych i ogromne przekroczenia, a drugi pojazd został w trakcie kontroli rozładowany do parametrów umożliwiających dalszą jazdę zgodnie z przepisami. Ponadto za dopuszczenie do powstania powyższych naruszeń ukarano 2 mandatami karnymi na łączną kwotę 2000 zł osobę zarządzającą transportem, która pojawiła się na miejscu kontroli.

W najbliższym czasie planowane są podobne kontrole połączone z ważeniem pojazdów w celu wyeliminowania przeładowanych pojazdów, które niszczą drogi i stanowią zagrożenie dla innych uczestników dróg.


4trucks.pl / WITD Łódź

Wyszukiwarka

Informacje

Zapisz się do newslettera

Raz w tygodniu otrzymasz od nas przegląd wydarzeń z branży TSL